34. Parohia Rusova  Protopopiatul Moldova Nouă, Șematisme

34. Parohia Rusova

,

Biserica „Înălțarea Domnului” Rusova Veche – ridicată în anul 1832 

Biserica „Înălțarea Domnului” Rusova Nouă – ridicată în anul 1843

categ. III rural B; 33 familii cu 66 credincioşi (Rusova Veche); 32 familii cu 62 credincioşi (Rusova Nouă)

 

Adresa casei parohiale: 327024 Rusova Veche, nr. 89, comuna Berliște

 

 

Paroh: Pr. MARIUS-VIOREL VOINEA

N: 27.05.1984 – Oraviţa, jud. Caraş-Severin
Hirotonit în anul 2014.
Preot la Rusova din anul 2015.

Tel.: 0765822970;
Email: mariusvoinea84@yahoo.com

 

 

Localitatea Rusova Veche ( 55 credincioși), se găseşte la o depărtare de cca 20 km de Oraviţa, de care este legată prin şoseaua Oraviţa – Moldova-Nouă, cu deviaţie din satul Nicolinţ. Satul este atestat documentar în 1312, apoi mai este menţionat în 1751;  în 1757, sunt amintite Rusova Românească cu 55 de case și Rusova Militară cu 23 de case.

Rusova Veche are o biserică parohială ridicată înainte de anul 1798 şi reclădită în 1832 sub preotul Trifu Sârbu. Cu trecerea timpului biserica de la Rusova-Veche s-a deteriorat astfel că s-au efectuat diverse lucrări de reparaţie. În anul 1996 prin grija epitropului Ion Iucu şi a preotului Zaharia Pereş s-a reparat exteriorul bisericii. În 2014 s-a refăcut Sfânta Masă a altarului şi s-a placat cu marmură, în 2015 s-au înlocuit geamurile din lemn cu geamuri termopan şi uşile. În anul 2014 în biserica de la Rusova-Veche, Preasfinţitul Lucian Episcopul Caransebeşului a oficiat o Sfântă Liturghie.

Biserica cu hramul „Înălţarea Domnului”, din localitatea Rusova Veche, are dimensiunile: 17,60 x 6,30. Este construită în stil baroc, din piatră și cărămidă; bolta semicilindrică e din lemn, pardoseala din ciment, iconostasul de lemn, turnul din cărămidă, acoperit la fel ca și biserica cu tablă galvanizată. Biserica este prevăzută cu o centură de fier pentru consolidarea zidurilor. Pictura bisericii din Rusova Veche este în mare parte realizată pe pânză. Biserica a fost pictată în 1860 de Nicolae Marișescu și apoi în 1904 de Nicolae Hașca, care a reînnoit și completat pictura. Icoanele iconostasului sunt pictate în ulei pe pânză și aplicate pe lemn. Se remarcă cele patru icoane: „Sf. Nicolae”, „Fecioara Maria”, „Iisus Hristos” și „Sf. Ioan Botezătorul”.

 

Filia Rusova Nouă

Satul Rusova Nouă  (46 credincioși), este atestat documentar în 1723. Apare sub denumirea de Rusova Românească (aici au fost aduși coloniști din Oltenia în secolul XVIII).

Biserica cu hramul „Înălţarea Domnului” din Rusova Nouă s-a ridicat înainte de 1781, fiind reclădită în 1834-1843.Biserica are dimensiunile de: 17,20 x 6,60 m; este construită din piatră și cărămidă, acoperită cu tablă galvanizată, bolta din lemn vopsit, iconostasul din lemn (foarte vechi), pardoseala din ciment și scândură, turnul din cărămidă, acoperit cu tablă galvanizată.

Biserica din Rusova Nouă a fost pictată în anul 1880 de acelaşi pictor Marişescu. Din vechea pictură astăzi se mai păstrează doar cea de pe iconostas. În prezent biserica are pictură aplicată pe pânză, executată de meşteri locali.