33. Parohia Maciova

,

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – ridicată în anul 1837.
categ. III rural A; 60 familii cu 159 credincioşi

Adresa bisericii: 327092 Maciova nr. 34, comuna Constantin Daicoviciu
Adresa casei parohiale: 327092 Maciova nr. 34A, comuna Constantin Daicoviciu

Paroh: Preot sachelar IONEL-REMUS NEGRU
N: 29.02.1976 – Oravița, jud. Caraș-Severin
Hirotonit în anul 2008.
Paroh la Maciova din anul 2008.
Tel.: 0761147349
Email: parohiaortodoxamaciova@gmail.com

 

 

Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” este situată în satul Maciova, comuna Constantin Doicoviciu, judeţul Caraş-Severin. Maciova este atestată documentar pentru prima dată în anul 1394, satul fiind aşezat între două dealuri, pe malurile pârâului Macioviţa, amintit apoi în 1745, 1751; în anul 1957 avea 85 de case, în 1910, 852 locuitori şi 140 de case, în 1935, 567 de locuitori şi 240 de case. În 1992 erau 454 locuitori, din care 444 erau credincioşi care aparţineau cultului ortodox, în 2002, 458 locuitori, din care 418 ortodocşi și 35  baptişti.

Biserica actuală, cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, a fost construită în anul 1819 (după tradiţie, în 1837). În  2006, în biserică şi la casa parohială a fost montată încălzirea centrală. Lucrările de ridicare a casei parohiale s-au finalizat în anul 2005, fiind construită din piatră şi cărămidă, acoperită cu ţiglă; este compusă din trei camere şi dependinţe, toate lucrările fiind efectuate prin contribuţia parohiei. În  2009 au fost efectuate lucrări de reparaţie la nivelul acoperişului, care a fost curăţat şi revopsit, cu această ocazie fiind schimbate şi burlanele de scurgere. În anul 2010, au fost efectuate lucrări de stopare a infiltraţiilor la nivelul fundaţiei. În  2011 s-au refăcut faţada şi zidul de împrejmuire. În anul 2012 a fost refăcută pictura exterioară de către pictorul Mihuţ Damian şi soţia sa Aurelia. În 2013 a fost refăcută pictura de pe catapeteasmă şi din altar, a fost placată cu marmură şi Sfânta Masă, lucrările finalizându-se cu resfinţirea bisericii de către Preasfinţitul  Lucian, Episcopul Caransebeşului.

Biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” a fost zidită – cum s-a spus – în anul 1819, în stil baroc, din piatră şi cărămidă, zidurile având o grosime de 1,20 m; bolta este semicilindrică, din lemn, acoperită cu tablă, turnul acoperit cu tablă de cupru, iar pardoseala din mozaic. Biserica are dimensiunile 20 x 7 m.

Au fost efectuate reparaţii capitale în anul 1958, când s-a refăcut şi pictura în frescă, realizată în anul 1840. A fost pictat şi iconostasul de zid, iar pictura a fost recondiţionată de Petru Călina. Pictura nouă a fost efectuată de pictorii Mihuţ Damian şi soţia sa Aurelia, în anul 1996.

Şirul preoţilor cunoscuţi: Zaharia (1745), Novac Petrovici (1751-1757), Nicolae Muntean (1842-1865), Nicolae Bucşa (1865-1902), Ioan Borlovan (1929-1962), Bujor Borlovan (1962-1970), C. Nefir (1970-1972), Ioan Nimu (1972-1979), Valeriu Belu (1979-1994), Ciprian Barcan (1994-1999), Vaghiunec Florin (1999-2003), Cătălin Liţă (2003-2005), Ioan Cheregi (2005-2008), Ionel Remus Negru (2008- prezent).

Parohia a venit în sprijinul celor nevoiaşi oricând  a fost nevoie, în măsura posibilităţilor. Biserica organizează pelerinaje la mănăstirile din ţară de fiecare dată când dispune de resursele financiare necesare, având în acelaşi timp o intensă activitate catehetică printr-un dialog permanent cu credincioşii.