34. Parohia Marga  Protopopiatul Caransebeș, Șematisme

34. Parohia Marga

,

Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” – ridicată în anul 1829.

categ. I rural B; 185 familii cu 550 credincioşi

 

Adresa bisericii: 327260 Marga nr. 202
Adresa casei parohiale: 327260 Marga nr. 201


Paroh: Preot iconom stavrofor VIOREL-DANIEL DAIA

N: 24.02.1970 – Caransebeș, jud. Caraș-Severin
Hirotonit în anul 2001.
Paroh la Marga din anul 2006.

Tel: 0763763621;
Email: daiadanielnicusor@yahoo.com

 

 

Parohia este situată în comuna Marga, la sud-est de Caransebeş, pe valea râului Bistra, la aproximativ jumătatea drumului dintre Caransebeş şi oraşul Haţeg. Se învecinează la est cu Băuţarul Inferior, la miazăzi cu parohia Măru, la vest cu Măgura, Valea Bistrei şi Voislova, iar spre nord cu Rusca Montană. Este aşezată la o distanţă de 1 km de DN 68 Caransebeş-Haţeg.

Localitatea antică romană Pons Augusti a fost identificată cu Marga (sau cu Voislova). Prima atestare documentară datează – sub numele actual Marga – din anul 1470; în 1770 avea 103 case.

De-a lungul anilor, locuitorii mărgheni au suportat nu puţine suferinţe. La 1739, la ordinul generalului austriac Lentulus, satul a fost incendiat. În Revoluţia paşoptistă, 80 de ţărani au fost împuşcaţi. În Primul Război Mondial au căzut 46 de eroi, iar în al doilea – 26.

Biserica din Marga,  cu hramul ,,Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, a fost zidită în jurul anului 1730. Despre existenţa altei biserici nu sunt date istorice, nici tradiţia nu pomeneşte. Ridicarea bisericii s-a făcut cu osteneala întregii obşti a satului, neexistând ctitori individuali, aşa după cum reiese şi din această pisanie: [PISANIE] ,,Întru Mărirea Preasfintei, de o Ființă, de Viață Făcătoare și nedespărțitei Treimi: Tatăl, Fiul și Sf. Duh, Unul, Dumnezeu închinat în duh și adevăr. Ziditu-s-a această Sf. Biserică în A.D. 1730, întru cinstirea şi pomenirea Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, prin osteneala şi cu cheltuiala dreptcredincioşilor din Marga, din piatră şi cărămidă, cu bolta din scândură de brad. A fost întâi zugrăvită în ulei pe pânză în A.D. 1860 de către I. Hesso, sfinţindu-se în 1891 de P.S. Nicolae Popea al Caransebeşului. După o vreme de 100 de ani de slujire neîntreruptă la Sf. Altar, în 1955, s-a făcut spălarea picturii de către un meşter local, crâsnicul V. Zachel, sub P.C. Martin Novac, preot. În 1989, anul revoluţiei române, s-au început lucrările de reparaţii generale la Sf. Biserică, iar în anul 1993 s-a executat pictura din nou în tehnica frescă, iarăşi prin jertfa numai a credincioşilor din Marga şi Vama Marga, de către Radu şi Cecilia Husarciuc, în timpul arhipăstoririi I.P.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, protopop fiind Ioan Nicola, iar paroh Pr. Petru Vladu. Binecuvântarea lucrărilor suportate din donaţiile credincioşilor în frunte cu membrii Consiliului şi Comitetului parohial se face în anul 1994. O, Doamne, caută din cer spre lăcaşul acesta. Amin.” Clopotele vechi, rechiziţionate în Primul Război Mondial, au fost înlocuite cu altele în 1921, din contribuţia credincioşilor, al căror nume este inscripţionat pe clopote. Se mai găseşte un clopot mic, ce datează din 1759 cu inscripţia ,,Gloria in excelsis Deo” (Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu). În  2007 s-a renovat turla, iar între anii 2009-2010, s-au executat lucrări exterioare la  biserică, înlocuindu-se lemnul şi tabla, care se aflau într-un proces avansat de degradare. Casa parohială a fost construită în 1896 prin contribuţia credincioşilor; are trei camere, o baie, o bucătărie, o cămară şi un hol.

Biserica este în formă de cruce, având o singură turlă pe pronaos. Biserica are următoarele dimensiuni: lungime 22 m, lăţime 10 m. E zidită în stil baroc, din piatră, grosimea zidurilor fiind de 1 m. Turnul, construit din cărămidă şi piatră, în anul 1887 s-a restaurat. Biserica este acoperită cu tablă. Iconostasul este din zid de piatră. Pardoseala bisericii este din marmură albă de Ruşchiţa.

Pictura veche, pictură murală în ulei pe pânză, a fost executată de pictorul I. Hesso, în 1860, în stil neobizantin.  Spălarea picturii, s-a făcut în 1955 de un meşter local. În timpul renovărilor recente (1989-1997) a fost înlocuită, păstrându-se 18 exponate la casa parohială. Actuala pictură s-a executat în 1993 de către Radu și Cecilia Husarciuc, numai din daniile credincioşilor din Marga şi Vama Marga. Sfinţirea picturii şi a lucrărilor exterioare s-a făcut la 20 iulie 1997, de către PS Laurențiu Streza, Episcopul Caransebeşului.

O şcoală confesională apare documentar la 1808. În anul 1870, tânărul învăţător Gheorghe Adam înfiinţează un cor mixt bisericesc. Între 1890-1895, corul a fost dirijat de prim-cantorul bisericii, Nicolae Jompan. În anul 1902, învăţătorul Iosif Olariu pune bazele unui cor mixt. În  1939, învăţătorul Nicolae Micăescu reorganizează activitatea corală, formând un cor bărbătesc pe patru voci, care are în repertoriu răspunsurile la liturghie şi bucăţi laice. În 1941, învăţătorul Beg Gheorghe preia conducerea corului şi întâmpină, la Vama Marga, pe  episcopul Veniamin al Caransebeşului. În anul 1947, învăţătorul Beg Gheorghe formează un cor mixt compus din 45 de persoane ce au dat răspunsurile la Sf. Liturghie. Din 1959, alături de Beg Gheorghe, îşi desfăşoară activitatea şi tânărul Dumitru Jompan, care a participat împreună cu corul la concerte corale din ţară şi străinătate, obţinând numeroase premii.

Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din ţară, iar la praznicele Naşterii Domnului şi Învierii  iniţiază activităţi culturale specifice sărbătorilor, organizate în parteneriat cu Şcoala Gimnazială din localitate.