34. Parohia Fizeş

,

Biserica „ Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil” Fizeş – ridicată în anul 1763
categ. I rural B; 177 familii cu 483 credincioşi;

        1. Adresa bisericii: 327031 Fizeş nr. 2, comuna Berzovia

                         Adresa casei parohiale: 327031 Fizeş nr. 136, comuna Berzovia


Paroh: Pr. sachelar ŞTEFAN-IONUȚ PUȘCHIȚĂ

N: 23.12.1989 – Oravița, jud. Caraș-Severin
Hirotonit în anul 2013.
Preot la Ocna de Fier din anul 2018.
Tel.: 0799158939
Email: puschitastefan@gmail.com

 

 

 

Numele oficial al localității este Fizeș; în vechime locuitorii pronunțau Fizegiu. În anul 1787 satul poartă numele de Fissech. Într-o vreme se numea „Sălcoasa”, după terenul mlăștinos din mijlocul satului. Satul este așezat pe un teritoriu semideluros. Are două străzi paralele intersectate de alte șapte străzi, într-o ordine perfectă. Este împărțit în două prin linia ferată Berzovia-Oravița. Atestarea localității datează din anul 1328. După ultimul recensământ din 2002, în Fizeș erau 950 locuitori de naționalitate și religie diferită. Astăzi, ortodocşi sunt aproape 500 suflete. În Fizeș s-a născut pictorul Ioan Zaicu. În parcul din fața bisericii s-a ridicat monumentul eroilor în anul 1938.

Înainte de biserica de astăzi, a existat un sfânt lăcaş de lemn, ctitorit în 1735. Biserica actuală s-a zidit între anii 1758-1763. Biserica a fost târnosită mai intâi în anul 1763 de episcopul Ioan Georgevici de la Vârșeț. A mai fost sfințită de două ori, și anume în 1948 de mitropolitul Vasile Lăzărescu, respectiv în 2008 de Episcopul Caransebeșului, Lucian Mic.

Biserica are formă de corabie, fiind lungă de 25 m și lată de 10 m; grosimea zidului este de 1 m, fundația din piatră, iar zidurile din cărămidă arsă.

Pictorul care a zugrăvit-o prima dată nu este cunoscut. A doua oară, a fost pictată în anul 1872 de Mihai Velceleanu din Vasiova. Din aceasta pictură nu s-a păstrat nimic. A treia oară, a fost pictată în tehnica frescă în  1983 de pictorul Savin Constantin din București. Această pictură se păstrează în condiții bune și în prezent.