35. Parohia Măgura  Protopopiatul Caransebeș, Șematisme

35. Parohia Măgura

,

Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” – ridicată în anul 1823.
categ. II rural B; 86 familii cu 311 credincioşi

 

Adresa bisericii: 327437 Măgura nr. 89, comuna Zăvoi
Adresa casei parohiale: 327437 Măgura nr. 33, comuna Zăvoi

 

 

Paroh: Pr. iconom PETRU-TITĂ STANCIU

N: 09.03.1988 – Caransebeș, jud. Caraș-Severin.
Hirotonit în anul 2009.
Preot la Măgura din anul 2020.

Tel.: 0767825000;
Email: stanciutita@gmail.com

 

 

 

Sub dealul numit „Cetăţuie”, pe malul râului Bistra Mărului, la o depărtare de circa 7 km de oraşul Oţelu Roşu, se află satul Măgura, numit până în 1965 Crâjma. Cu trei secole în urmă, pe locul numit azi „Selişte” câteva bordeie formau vechea vatră a satului. Cu timpul, numărul locuitorilor creşte şi într-o poieniţă frumoasă îşi construiesc din lemn o bisericuţă, iar în jurul ei îşi înmormântează morţii. Lipsa de apă, mai ales iarna, îi face să-şi mute bordeiele chiar pe malul râului. Doar bisericuţa şi cimitirul rămân să străjuiască vechea aşezare, cimitirul fiind folosit până acum 100 de ani. Amintire se face despre sat în anul 1430. Nu se ştie dacă bisericuţa de lemn din „Selişte” a fost demolată şi mutată pe actualul loc sau s-a ruinat cu timpul.

După tradiţie, pe actualul loc s-a zidit o biserică din lemn de către fraţii preoţi Samson şi Dumitru Popovici în anul 1824. În 1958, biserica a fost electrificată. Restaurări exterioare s-au mai făcut şi în anul 1967, sub păstorirea preotului Nicolae Şuşoi. În 1980 s-a întocmit deviz de reparaţii exterioare şi interioare, sub păstorirea preotului Ioan Matei. În anul 1997 biserica a fost pardosită cu plăcuţe din gresie. Biserica a fost sfinţită la data de 6 iulie 1997 de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Laurenţiu Streza, actualul Mitropolit al Ardealului, pe atunci Episcop al Caransebeşului. În 2011 s-a revopsit exteriorul bisericii cu sprijinul Cosiliului Local şi al Primăriei Comunei Zăvoi, de care aparţine parohia Măgura şi au fost binecuvântate şi sfinţite lucrările de către Preasfinţitul Părinte Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului. Biserica are hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, sărbătorit pe data de 29 iunie. Casa parohială s-a construit în anul 1929 din cărămidă, cu cheltuiala credincioşilor.

În anii 1912 -1913 biserica a fost rezidită din temelie, sub păstorirea preotului Andrei Jucos, din piatră şi cărămidă arsă, în stil baroc. Iconostasul e din zid de cărămidă, iar pardoseala din ciment, biserica fiind sfinţită prima dată la 18 septembrie 1949, de către Dr. Vasile Lăzărescu, mitropolitul Banatului, când s-au făcut şi reparaţii exterioare.

În anul 1990 s-a început lucrarea de pictură în tehnica frescă sub păstorirea preotului Ioan Babun, pictura fiind executată de pictorii Florica şi Eugen Papici din Drobeta-Turnu-Severin. De asemenea, biserica s-a împodobit cu un iconostas sculptat, fiind demolat cel din cărămidă.  Cele două tronuri: Tronul Arhieresc şi Tronul Maicii Domnului, ca şi un prăznicar pentru icoane, au fost sculptate din lemn de stejar.

Preoţii slujitori: Avram Popovici (1745-1757), Petru Popovici (1757-1775), Atanasie Popovici († 1815), Samson şi Dumitru Popovici (1815-post 1824), Gheorghe Popovici (?- 1911), Andrei Jucos (1912), Ioan Bogdan (1913-1922), Iacob Neagoe (1922-1929), Nicolae Bogdan (1930-1944), Nicolae Şuşoi (1945-1973), Ioan Matei (1973-1983), Cornel Costina (1983-1990), Ioan Babun (1990 – 2020)  și Petru-Tită Stanciu (2020 – prezent).

 

Şcoala primară datează din 1808. În anul 2006 în parohie s-a ridicat o troiţă, la marginea satului, prin contribuţia familiei Onescu Minuc din Măgura, fiind sfinţită la data de 22 mai 2006 de către Preasfinţitul Părinte Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului.

Ocazional, parohia  organizează pelerinaje la mănăstiri din ţară. În parohie se organizează activităţi religioase deosebite cu ocazia  Crăciunului. În localitate există şcoală primară cu 4 clase.