35. Parohia Şopotu Vechi

,

Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” Şopotu Vechi – ridicată în anul 1816

categ. II rural A; 155 familii cu 450 credincioşi


Adresa bisericii: 327172 Şopotu Vechi nr. 142, comuna Dalboşeţ
Adresa casei parohiale: 327172 Şopotu Vechi nr. 156, comuna Dalboșeț


Paroh: VACANT