37. Parohia Valea Bolvaşniţa  Protopopiatul Băile Herculane, Șematisme

37. Parohia Valea Bolvaşniţa

,

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Valea Bolvaşniţa – ridicată în anul 1793
categ. I rural B; 156 familii cu 566 credincioşi

Ruga localităţii: prima duminică din luna septembrie

 

Adresa bisericii: 327273 Valea Bolvaşniţa nr. 21, comuna Mehadia
Adresa casei parohiale: 327273 Valea Bolvaşniţa

 

Paroh: Pr. iconom MARIUS-ADRIAN DORAN
N: 26.05.1989 – Oraviţa, jud. Caraş-Severin
Hirotonit în anul 2014.
Preot la Valea Bolvașnița din anul 2020.

Tel.:  0743938313
Email: parohiavaleabolvasnita.cs@gmail.com

 

 

 

Parohia este situată în satul Valea Bolvașnița, comuna Mehadia, județul Caraș-Severin. Primele dovezi despre existența unei așezări în această zonă sunt din timpul stăpânirii romane în Dacia (106-275 d. Hr.), în care se face referire la existența unor populații numeroase în aceste locuri. Până în anul 1968 Valea Bolvașnița a fost reședință de comună în componența fostului raion Orșova din regiunea Banat, cu sediul administrativ la Timișoara, iar din anul 1968 este declarat sat component al comunei Mehadia.

Satul este atestat documentar în anul 1376, menționat apoi în 1751, iar în anul 1774 avem date că satul avea 119 case. În anul 1937 satul a fost vizitat de către istoricul Nicolae Iorga fiind întâmpinat cu fanfara satului, iar la intrarea în biserică preotul de atunci, Zaharia Grozăvescu, a ținut un discurs legat de monografia satului, cum satul s-a mutat de frica popoarelor migratoare de la pod spre pădure.

După toate probabilitățile, biserica de zid a fost precedată de una de lemn. Construcția bisericii actuale, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, a început în anul 1790 și s-a definitivat în 1793. Construcţia bisericii s-a realizat prin eforturile credincioşilor, aşa cum reiese din informaţiile adunate de către Nicolae Iorga în cartea sa, „Observaţii şi probleme bănăţene”: „Acest jeţ l-au plătit Nicolae Bujancă, Velcan Cântureş şi Matei Brancea”, iar la strană erau zugrăvite numele celor care au contribuit la ridicarea bisericii: Vântureş, Roman Drăgan, Gheorghe Doncescu, Ianăş Blidariu, Pau Cârţescu, Ioan Vasilescu, Pavel Petruţ şi Ioan Velia. În urma unor lucrări de renovare exterioară şi interioară, la 18 octombrie 1998 se resfinţeşte sfântul locaş de către Episcopul Laurenţiu Streza al Caransebeşului, iar în anul 2007, la 2 septembrie, se sfinţeşte exteriorul sfintei biserici de către Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului, preot paroh fiind Pr. Mihăiţă Cristescu. Prin strădania credincioşilor, în anul 2010 uşile de lemn de la intrare au fost înlocuite cu uşi PVC.  În anul 2014, preotul paroh Solomon Sîrbu, ajutat de enoriaşii parohiei, a reuşit să cumpere o casă parohială, pe care în momentul de faţă încearcă să o modernizeze pentru a putea fi locuită.

Biserica este ridicată din piatră și cărămidă, acoperită cu țiglă solzi, iconostasul fiind de zid, bolta din lemn, turnul din cărămidă acoperit cu tablă galvanizată și având dimensiunile: 15,30 x 6,30 m. Ştefan Popovici a pictat în 1798 iconostasul, păstrându-se două icoane împărăteşti: „Fecioara cu Pruncul” şi „Iisus Hristos binecuvântând”(icoanele sunt în colecţia de artă bisericească a Mitropoliei Banatului). În biserică a fost şi icoana atribuită aceluiaşi pictor, Ştefan Popovici, „Sfântul Ioan Botezătorul”, icoană realizată „cu cheltuiala lui Ionu Blidaru şi Iancu Budu. În anul 1835  pictorul Trifon Achimescu pictează biserica în întregime, până astăzi realizându-se doar o restaurare a picturii în anul 1992 de către Toduţa Cican.

Lista preoţilor care au slujit în biserica din Valea Bolvaşniţa: Gheorghe Mirilicicu (1775-1797), Dimitrie Mirulescu (1797-1822), Ilie Vasilescu (1823-). De la preotul Ilie Vasilescu şi până la preotul Nicolae Cojocaru nu mai este amintit nici un preot care a slujit, ci ştim doar că acestuia i-au urmat preoții Dumitru Băşulescu (1978-2007), Nicolae Mihăiţă Cristescu (2007-2012), Gabriel-Emil Băbuţă (2012-2013), Solomon Sîrbu (2013-2020), Marius Doran (2020-prezent).