39. Parohia Şuşca  Protopopiatul Moldova Nouă, Șematisme

39. Parohia Şuşca

,

Biserica „Înălţarea Domnului” Şuşca – ridicată în anul 1913

categ. III rural A; 51 familii cu 114 credincioşi

 

Adresa bisericii: 327307 Şuşca nr. 27, comuna Pojejena
Adresa casei parohiale: 327307 Şuşca nr. 27A, comuna Pojejena

 

Paroh: Pr. iconom stavrofor IOAN-VIRGILIU MATEI

N: 20.02.1974 – Mediaş, jud. Sibiu
Hirotonit în anul 1998.
Preot la Şuşca din anul 1998.

Tel.: 0763153906;
Email: parohiasusca@gmail.com

 

 

Localitatea Șușca este așezată în S-V României, pe Valea Dunării, la 11 km în amonte de orașul Moldova Nouă și la 13 km în aval de Baziaș, locul pe unde intră bătrânul fluviu în țară. Șușca se află la intersecția meridianului 21° 31’ 8” longitudine estică cu paralela 44° 47’ latitudine nordică. Din punct de vedere administrativ, satul Șușca aparține de comuna Pojejena, din județul Caraș-Severin.

Satul Șușca este amintit documentar în anul 1717, când localitatea avea 11 case locuite. La ultimul recensământ din anul 2011 localitatea avea 450  locuitori. Localitatea apare la acel recensământ din 1717 cu numele de ,,Sieska”; în anul 1813 purta numele de ,,Sisak”, iar în 1829 ,,Suska”. Până în 1913, când s-a construit biserica din satul Șușca, românii mergeau în satul Belobreșca, care avea biserică, și preoții sârbi erau cei care îngrijeau de sufletele lor. În sat este în apropierea bisericii parohiale și în fața Căminului Cultural un monument al eroilor din Primul Război Mondial, ridicat în 1937.

Conform pisaniei, biserica din Şuşca, cu hramul ,,Înălțarea Domnului”, s-a ridicat în anul 1913, înainte de 1800 existând o biserică de lemn, mai mică, care în timp s-a năruit: „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu împreună lucrarea Duhului s-a ridicat în 1913 prima biserica ortodoxă românească pe care o întâlnește Dunărea la intrarea ei în țară, sub preotul Alexandru Blașiu, cu hramul Înălțarea Domnului.” Primul preot român, Alexandru Blașiu, a contribuit personal cu suma de 1000 coroane la ridicarea bisericii, fiind susținut și ajutat de ilustre personalități politice și culturale ale vremii: Vincenţiu Babeș, Emanuil Ungurianu, familia Mocioni, dar și de localnici.

Între anii 1999-2005 s-au făcut reparații capitale la locașul de cult din satul Șușca. Astfel s-a schimbat tabla de pe acoperișul turnului, s-au schimbat geamurile și ușile bisericii, s-au turnat trotuare în jurul bisericii și s-a cimentat întreaga curte, plus tencuirea exterioară, repictare etc. La casa parohială s-au făcut ample reparații și investiții noi.

Locașul de cult actual este construit în stil baroc provincial, având dimensiunile 15,50 x 6,90 m. Materialele folosite au fost piatra și cărămida. Clădirea dispune de două contraforturi în exteriorul absidei altarului. Turnul se ridică pe patru piloni, spațiile dintre ei fiind zidite ulterior. Bolta semicilindrică e din lemn. Biserica este acoperită cu tablă galvanizată, iar în interior e pardosită cu parchet. Iconostasul este de zid. Biserica a fost pictată de către pictorul german din Moldova Nouă, Ernest Mitter, în 1915. Între anii 2001-2003 pictura a fost restaurată de monahia Mina Alexa.