41. Parohia Peştere  Protopopiatul Caransebeș, Șematisme

41. Parohia Peştere

,

Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – ridicată în anul 1791.
categ. III rural A; 45 familii cu 112 credincioşi


Adresa bisericii: 327094 Peştere nr. 110, comuna Constantin Daicoviciu
Adresa casei parohiale: 327094 Peştere nr. 104, comuna Constantin Daicoviciu

Paroh: Pr. VASILE-ANTON SÎRBU

N: 01.01.1997 – Timișoara, jud.Timiș
Hirotonit în anul 2021.
Preot la Peștere din anul 2021
Tel.: 0762759975
Email: antonsirbu@yahoo.com

 

 

 

Parohia ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” este situată în satul Peştere, comuna Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin. Localitatea Peştere este atestată documentar în anul 1577, denumirea provenind de la cele şapte peşteri din care, odinioară, se extrăgeau minereu de fier şi piatră de var. Localitatea este aşezată pe o colină, pe malul drept al râului Timiş, fiind reamintită în documente în 1751, la 1757 când avea 60 de case; în 1910 avea 596 de locuitori şi 183 de case, în 1935 avea 733 de locuitori şi 183 de case. În 1992 trăiau 298 de locuitori din care 238 de credincioşi ortodocşi, în 2002, 264 de locuitori din care 192 ortodocşi, 70 baptişti, 2 romano-catolici.

Biserica cu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”, amintită în secolul XVIII, a fost incendiată în timpul războiului austro-turc din 1788, după care serviciile divine se ţineau la şcoală. Peste câtva timp, localnicii şi-au înălţat alt sf. lăcaş (demolat în 1892). Biserica actuală s-a ctitorit în anii 1892/94. Reparaţii capitale au fost efectuate în 1950, 2009. În anul 2009 au fost efectuate reparaţii la acoperişul bisericii prin schimbarea tablei şi a crucii; a fost renovată faţada prin tencuire şi zugrăvire, a fost montată o centrală termică, s-au schimbat uşile de la intrare, la fel geamurile de la turnul bisericii, s-a turnat aleea care înconjoară biserica, s-a montat o alee de pavele în faţa sf. lăcaş şi s-a înlocuit poarta de la intrare, fiind realizată din fier forjat. Construcţia casei parohiale a început în anul 1935; actualmente este în curs de modernizare.

Lăcaşul de cult (25 x 10 m) e în stil baroc, construit din piatră şi cărămidă, bolta fiind semicilindrică din lemn şi acoperită cu tablă. Turnul este zidit din cărămidă şi piatră, acoperit cu tablă de cupru. Biserica a fost pictată în 1929 de către Gheorghe şi Corneliu Baba. Iconostasul de zid are pictură pe pânză aplicată pe zid, pictura nouă fiind realizată de Ioan Albulescu, în 1985. Pe icoana împărătească ,,Iisus Hristos” se păstrează semnătura pictorului Gheorghe Baba.

Lista preoţilor slujitori: Zaharia (1745), Marin (1752), Pavel Popovici (1757), Nicolae Cibişteanu (1843), Gheorghe Stan (1862), Nicolae Maniu (1895-1900), Ioan Biberia (1901-1902), Romulus Jurchescu (1902-1928), Bujor Borlovan (1928) Ioan Nimu (1972-1979), Valeriu Belu (1979-1994), Viorel Sorinel Alexe (2007- 2019), Adrian Găină (2019 – 2021) Vasile-Anton Sârbu (2021 – prezent).