43. Parohia Poiana  Protopopiatul Caransebeș, Șematisme

43. Parohia Poiana

,

Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” – ridicată în anul 1850.
categ. II rural A; 120 familii cu 472 credincioşi


Adresa bisericii: 327057 Poiana, comuna Buchin
Adresa casei parohiale: 327057 Poiana nr. 236, comuna Buchin

 

Paroh: Preot ALEXANDRU-CĂTĂLIN MIHĂESCU

N: 26.04.1982 – Câmpina, jud. Prahova
Hirotonit în anul 2010.
Paroh la Poiana din anul 2016.

Tel: 0771529945;
Email: poianabiserica@gmail.com

 

 

Parohia este situată în localitatea Poiana, comuna Buchin, județul Caraș-Severin. Localitatea este așezată de-a lungul apei Valea Mare sau Valea Buchinului, la sud-vest de orașul Caransebeș. Este atestată documentar în anul 1489 și amintită apoi în 1745, 1751; în 1757 avea 80 de case, în 1910, 1312 locuitori și 254 de case, în 1935 avea 1184 de locuitori. Satul Poiana este atestat cu denumire aceasta în Evul mediu ca servitute a familiei de nobili Fiat care avea multe proprietăți în cadrul Banatului de Severin și care în mod obișnuit locuia în Armeniș. În anii 1531, 1612 și 1615 localitatea apare sub numele de Poiana și Poienița. În timpul invaziei otomane din 1788, satul a fost parţial pustiit, iar locuitorii s-au așezat apoi pe actuala vatră. A făcut parte din regimentul de graniță, compania a 11-a cu sediul la Caransebeș. În 1992, satul avea 761 locuitori, în 2002 mai erau 647 locuitori.

A existat o biserică de lemn în veacul al XVIII-lea, când aşezarea îşi avea vatra pe dealurile din proximitate. Cum vom vedea, biserica actuală e mai nouă, din 1850, acoperită iniţial cu şindrilă. Reparații ale bisericii au fost efectuate în anii 1946 când s-a înlocuit țigla de pe acoperiș cu tablă galvanizată, de către Marian Băcilă din Caransebeș. În 1948 s-a reparat exteriorul în întregime și s-au făcut ferestrele de la turn, de către Ion Faur. În anul 1957 s-a înlocuit tabla de pe turn de către Cuzma Nicolae din Caransebeș, iar în 1966 s-a înlocuit tabla de pe acoperişul bisericii și s-a reparat biserica în interior. Casa parohială a fost zidită în 1905-1906 din piatră și cărămidă; este acoperită cu țiglă, fiind compusă din două camere și dependințe.

Biserica, cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, a fost construită în anul 1850, în stil baroc.  În 1879, biserica a căzut pradă unui incendiu, rămânându-i doar zidurile, fiind refăcută între anii 1879-1881, cu dimensiunile de 23,35 x 7,50 m. Edificiul este zidit din piatră și cărămidă, acoperit cu tablă, bolta semicilindrică din lemn și acoperită cu tablă; turnul este construit din același material ca și biserica dar este acoperit cu tablă de cupru. De la  biserica din lemn se păstrează ușile iconostasului și patru icoane împărătești pictate pe lemn în 1829 de un pictor necunoscut. Pictura bisericii, în ulei pe pânză aplicată pe zid, a fost realizată de pictorul Ioan Băleanu în 1938; același procedeu îl întâlnim și la pictura iconostasului.

 

Preoții slujitori: Stancu Popovici (1757), Ioan Caracoe (1802), Gheorghe Stanciu (1830-1837), Gheorghe Andreevici sau Andrei (1837), Gheorghe Iacobescu (1838), Ioan şi Nicolae Pavlovici (1838), Nicolae Magheți (1839-1842), Ioan Mlădescu (1842-1848), Ioan Mihailovici (alias: Mihăilă, 1848-1855), Ștefan Goian (1855-1893), Romul Tinca (1893), Florea Cioloca (1893-1928), Nicolae Cojocariu (1928-1929), Dumitru Anuțoiu (1929-1939), Petru Turcan (1939-1940), Petru Boieriu (1940-1943), Pavel Bilcă (1943), Dănilă Birtea (1944), Rusalin Simeria (1944-1984), Rusalin Bona (1984-2015), Alexandru-Cătălin Mihăescu (2016 – prezent). Cântăreți de seamă: Cornea Matei, Lupșorean Vartolomei, Coilă Mihai, Todor Mihai. Epitropi: Păcuraru Filimon, Jurchița Ion, Faur Ilia, Capeți Ștefan, Cornea Filimon, Capeț Nicola, Gherga Nicolae, Roșu Ion, Mihuța Petru, Jurchița Ion.

În trecut, la 1776, era o şcoală la Petroşniţa, frecventată de copiii din Poiana. În sat se află două cruci  în memoria eroilor satului: una din marmură, ridicată în 1935 în amitirea eroilor din Primul Război Mondial, și alta din lemn ridicată în 1945 în memoria celor căzuți în al Doilea Război Mondial, iar în hotarul satului este o cruce de lemn.

Actualmente parohia desfăşoară activități de catehizare cu tinerii, precum și acțiuni sociale avându-se în vedere persoanele neajutorate: orfani sau văduve fără venituri. Parohia organizează și colecte de alimente și pentru alte centre sociale din cuprinsul Episcopiei Caransebeșului.