43. Parohia Ramna cu filia Bărbosu

,

Biserica „Învierea Domnului” Ramna – ridicată în anul 1770.
categ. I rural B; 225 familii cu 627 credincioşi;
10 familii cu 24 credincioşi (filie)

    • Adresa bisericii: 327310 Ramna, f.n
    Adresa casei parohiale: 327310 Ramna, nr. 24

Paroh: Pr. iconom stavrofor GEORGE-ADRIAN MOTECA
N: 26.08.1988 – Caransebeş, jud. Caraş Severin
Hirotonit în anul 2013.
Preot la Ramna din anul 2014.
Tel.: 0753386832;
Email: adigeorge01@yahoo.com

 

 

 

Parohia este situată în satul Ramna, comuna Ramna, judeţul Caraş-Severin. Prima atestare documentară datează din anul 1364, când apare sub numele de Ravna. Numele satului apare în diferite documente, sub variate forme: Ravna, Ramna, Rabna, Rafna. În Ramna, a fiinţat un sfânt locaş ctitorit în anul 1725. Nu peste mult timp, se va ridica o biserică mai încăpătoare, cum  arată şi o pisanie.

,,Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu puterea Duhului Sfânt, acest Sfânt Locaş a fost zidit în anul 1770, din piatră, cărămidă, acoperit cu şindrilă, iar în 1880, şindrila a fost înlocuită cu tablă, preot paroh fiind Velceleanu Ioan. În 1970 prin grija preotului paroh Ferciug Ioan, s-a făcut electrificarea bisericii, s-a înlocuit tabla veche cu tablă nouă şi s-au strâns o parte din fondurile băneşti pentru pictură (1975)”. Preotul Lupşa Petru a continuat lucrările, ajutat fiind de membrii Consiliului parohial, până la terminarea noii picturi, executată de Elvira Dăscălescu din Bucureşti. Târnosirea s-a oficiat de către Preasfințitul Părinte Lucian Episcopul Caransebeșului, înconjurat de un sobor de preoţi, în 2008; schimbarea acoperișului s-a făcut în 2015, iar împrejmuirea bisericii în 2014.

Biserica este lungă de 26 m, lată de 9 m, grosimea zidului de 1,4 m; e construită din piatră, cărămidă,  tencuită cu var; are 6 ferestre mici, turnul în formă pătrată, iar învelitoarea de tablă.

Vechea pictură a fost realizată de pictorul Mihail Velceleanu din Bocşa, neştiindu-se cu exactitate anii în care a pictat.