47. Parohia Ruginosu  Protopopiatul Caransebeș, Șematisme

47. Parohia Ruginosu

,

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” – ridicată în anul 1864.
categ. III rural B; 35 familii cu 90 credincioşi


Adresa bisericii: 327102 Ruginosu nr. 71, comuna Copăcele
Adresa casei parohiale: 327102 Ruginosu nr. 71A, comuna Copăcele

 

Paroh: Pr. IOSIF NEGREI
N: 16.09.1961 – Zlagna, jud. Caraș-Severin
Hirotonit în anul 1984.
Preot la Ruginosu din anul 2020.
Tel.: 0724380108
Email: rodicanegrei9@gmail.com
 

 

 

Satul Ruginosu se află la N-V de Caransebeș, la aproximativ 10 km, așezat între păduri și dealuri, aparținând administrativ comunei Copăcele. Satul are un relief deluros; clima este temperat continentală, cu ierni blânde și veri nu prea călduroase. Economia satului se bazează pe cultivarea plantelor și creșterea animalelor, ocupația de bază fiind agricultura. În ce priveşte etimologia, trebuie spus că planta rogoz se mai cheamă, în unele părţi, şi rugină, de unde îşi are numele satul acesta Ruginosu, al cărui nume vechi era –  cum susţin unii specialişti – Rogoz. Prima atestare documentară a aşezării datează din anul 1370. De notat, în plus, că biserica de lemn a fost construită înainte de anul 1791; se găsea la cca 500 m de cea actuală, în locul cunoscut astăzi sub numirea „La biserica bătrână”.

Prima atestate a bisericii  actuale este din anul 1864, când a fost zidită din lemn și piatră în stil baroc, obișnuit în Banat, pe cheltuiala credincioșilor. Satul nu a avut și nici nu are în prezent  casă parohială, dar a avut școală confesională (la început în 1776, la Prisaca). Din 1959 până în iarna anului 2002 biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Ruginosu a fost filie, aparținând de Ohaba Mâtnic. Din  2002 a devenit parohie având ca preot pe Jelena Nicolae, paroh și în prezent. La 5 septembrie 2004, biserica din Ruginosu a fost târnosită de către PS Dr. Laurențiu Streza. Biserica este dotată cu încălzire centrală, cu geamuri și uși termopan; pardoseala e din lespezi de marmură.

Biserica veche a satului a fost dărâmată în 1995 din temelii și rezidită din cărămidă. Turnul a rămas în starea lui originală (din 1897). În vara anului 2000 a fost realizată fațada bisericii de către Turcu Viorel din Botoșani și de Bilan Alexa din județul Olt. Biserica satului (18 x 7,5) este de tip corabie cu altarul spre răsărit; are planul dreptunghiular, împărțit pe secțiuni transversale (nave).

Din anul 2001 s-a început pictarea bisericii care a durat până în 2002. A fost realizată de pictorul Meilă Samfir din localitatea Prisaca (jud Caraș-Severin) şi este în frescă. Iconostasul a fost sculptat de către Dogariu Nicolae din jud. Neamț.

 

Preoții slujitori ai bisericii parohiale din Ruginosu au fost: Mihuţ (1745; a slujit şi la Zăgujeni, şi la Jupa), Petru Popovici (1757), Vasile Cornean (1741-1783), Matei Cornean (1783-1821), Simion Ştefanovici (1819-1821), Petru Cornean (1821-1852), Vasile Zgriban (1860), Petru Cornean – junior (1852-1882), Vasile Cornean (1856-1925), Romul Jurchescu (ante 1916-1938), Viorel Filip (1942-1945), Traian Nemoianu (1952-1959), după care Ruginosu a devenit filie la Ohaba-Mâtnic; în anul 2002 redeveni parohie independentă, în frunte cu pr. Nicolae Ileana(2002 – 2020), Iosif Negrei (2020 – prezent). Dintre epitropi este de amintit Ștefănigă Petru, cel care a avut cea mai mare contribuție la ridicarea noii biserici a satului. Parohia organizează ocazional pelerinaje la mănăstirile din Banat, iar în posturile mari de peste an, seri catehetice.