45. Parohia Scăiuş

,

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Scăiuş – ridicată în anul 1936
categ. III rural A; 65 familii cu 158 credincioşi;

 

Adresa bisericii: 327204 Scăiuş nr. 99A, comuna Fârliug
Adresa casei parohiale: 327204 Scăiuş nr. 101, comuna Fârliug

Paroh: VACANT

Satul Scǎiuş aparṭine comunei Fârliug şi se situeazǎ la o distanṭǎ de 42  km faṭǎ de municipiul Reşiṭa şi la 24 km  de municipiul Lugoj. Este amintit în documente din anul 1637. Denumirea satului provine de la solul neproductiv în care creşteau scǎieṭi, regiunea fiind sǎracǎ. Satul Scǎiuş, pânǎ în anul 1968 a aparṭinut regiunii Banat, raionul Lugoj și era comunǎ, iar satul Dragomireşti (jud.Timiş), aparṭinea comunei, iar odată cu împǎrṭirea țării pe judeṭe, Scǎiuşul a trecut în judeṭul Caraş-Severin, fiind aparṭinǎtor comunei Fârliug. Relieful se compune din unitǎṭi de deal şi luncǎ, iar pânza freaticǎ este influenṭatǎ de cota pârâului Pogăniş. Aşezarea – pe vremuri și în acte – a avut numele de Szkeus, iar pe ştampila primăriei era inscripṭionatǎ varianta  Skeusi.

Prima bisericǎ în întregime din lemn a fost ridicată în anul 1726 şi a rǎmas în memoria oamenilor prin locul unde a fost construitǎ. Este amintitǎ o a doua bisericǎ din lemn construitǎ în  1810 şi demolatǎ în 1940, ce a fost amplasatǎ pe locul actual al cǎminului cultural. Din aceastǎ bisericǎ se pǎstreazǎ cele douǎ clopote fǎcute la Reşiṭa. Actuala bisericǎ a fost ziditǎ între anii 1942-1947, chiar dacǎ în monografia Nicolae Cornean se precizeazǎ începutul construcției încǎ din anul 1936.

Planul bisericii a fost întocmit de arhitectul Constantin Purcariu din Lugoj, fiind ridicatǎ din cărămidǎ arsǎ; turnul bisericii a fost construit din cǎrămidǎ şi acoperit cu tablǎ, bolta semicilindricǎ din scânduri, iar iconostasul din lemn pe care au fost aplicate icoanele. Pardoseala era din cărămidǎ arsǎ iar interiorul bisericii a fost zugrăvit în alb cu var. Dimensiunile bisericii sunt: 15,50 x 6,85 x 6,15 m. În 1976 a fost ziditǎ casa parohialǎ, din piatră şi cărămidǎ arsǎ,  prin jertfelnicia preotului Teodor Cocoreanu şi a credincioşilor. Biserica şi casa parohialǎ au trecut printr-un proces de modernizare în decursul timpului. Exteriorul bisericii a fost renovat în totalitate, în anul 2008 s-au pus geamuri termopan,  gresie în naos şi pronaos și s-a instalat o centrală termică. În 2015, 12 octombrie, biserica a fost sfinṭitǎ de P.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului. Ȋn anul 2009 s-au schimbat scaunele, fiind lucrate la Bǎnia, în jud. Caraş-Severin; s-a realizat tronul Maicii Domnului la Sălaj, s-a împodobit biserica cu candelabre, obiecte de cult aurite donate de familia Rusalin din Obreja. În 2010 s-a făcut drenajul bisericii, s-a schimbat acoperişul cu ṭiglǎ, cu sprijinul primǎriei şi al Fundaṭiei ,,Triumful Inimii” din Bocșa; în 2011 s-a rezidit şi pictat noul iconostas de pictorul Niṭu Roman din Lugoj, iar PS Lucian în anul 2013 a sfinṭit acest iconostas. Casa parohială a fost dotatǎ cu centralǎ termicǎ, acoperiş cu tiglǎ nouǎ etc.

Pictura bisericii a fost realizatǎ prin strădania preotului Gheorghe Berceanu în 1962, de către pictorul Constantin Savin.