55. Parohia Vermeş

,

Biserica „Înălţarea Domnului” Vermeş – ridicată în anul 1853
categ. I rural B; 187 familii cu 615 credincioşi;

 

Adresa bisericii: 327427 Vermeş, nr. 1
Adresa casei parohiale: 327427 Vermeş, nr. 1

 

 

Paroh: Pr. iconom stavrofor PETRU VINTILESCU
N: 14.08.1970 – Lugoj, jud. Timiş
Hirotonit în anul 1995.
Preot la Vermeş din anul 1995.
Tel.: 0255526451; 0749948559;


 

 

Cercetările arheologice indică, pe vatra Vermeşului, prezenţa unei aşezări daco-romane databile în sec. III-IV. Localitatea este atestată documentar în 1368. Pe lângă locuitorii băştinaşi, un baron maghiar pe nume Vermesy, a adus iobagi din Transilvania și Ungaria; de la el localitatea îşi trage numele. În 1650, Dieta din Ardeal declară Vermeşul ca fiind bun al fiscului. La recensământul din 1717, Vermeşul avea 100 de case, făcând parte din districtul Ciacova. În timpul Mariei Tereza, vermeşenii  din felurite cătune au fost siliţi să-şi grupeze casele, pentru a fi mai uşor supravegheați de către autorităţi, luând astfel fiinţă vatra actuală a satului.

Biserica veche, care a precedat-o pe cea actuală, s-a ctitorit în anul 1751. Biserica prezentă datează dinainte de 1786, fiind reclădită în 1853 şi renovată în 1946. A fost sfinţită în anul 1946, la 20 iulie, de către Veniamin Nistor, episcopul Caransebeşului. La 11 noiembrie 2007 s-a pecetluit şi binecuvântat Sfânta Masă, acum din marmură, și s-au sfinţit icoanele de pe exteriorul bisericii  de către P.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului. Casa parohială este construită din piatră şi cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din două camere şi dependinţe. Pisania situată deasupra uşii bisericii relatează următoarele: „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu puterea Sfântului Duh acest sfânt lăcaş al Parohiei Orodoxe Române Vermeş, cu hramul Înălţarea Domnului zidit în anul 1853, s-a început împodobirea cu pictură nouă în frescă de către pictorul  Radu Jitariu şi s-a continuat cu Ioan Albulescu, prin iniţiativa preotului Ioan Albu şi Dănuţ Radosav şi cu osteneala preotului paroh Petru Vintilescu şi a bunilor credincioşi ai parohiei în anul 2000, s-a înfăptuit sub arhipăstorirea P.S. Dr. Laurenţiu Streza, episcopul Caransebeşului, protopop al Protopopiatului Reşiţa fiind P. On. Dr. Vasile Petrica. Scrie, Doamne, în cartea vieţii tale pe toţi ostenitorii care au trudit la frumuseţea casei Tale. Cu voia lui Dumnezeu s-a sfinţit această biserică în anul 2003, luna iulie, ziua 27 de către P.S. Dr. Laurenţiu Streza episcopul Caransebeşului”.

Biserica este zidită din piatră şi cărămidă pe fundaţie de piatră şi buşteni de stejar, sub supravegherea antreprenorului  Wenczel din Lugoj. Stilul este baroc; turnul s-a zidit din cărămidă în 1894 şi s-a acoperit cu tablă.

Cum s-a mai spus, fresca e pictată de către Radu Jitariu şi continuată de Ioan Albulescu în anul 2000. Biserica are dimensiunile de: 24 x 7,70 x 6,10 m.