61. Parohia Valea Bistrei

,

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” – ridicată în anul 1947.
categ. III rural A; 69 familii cu 196 credincioşi


Adresa bisericii: 327441 Valea Bistrei nr. 100, comuna Zăvoi
Adresa casei parohiale: 327441 Valea Bistrei nr. f.n., comuna Zăvoi

 

 

                                                                                      Paroh: Pr. iconom IOAN SERACIN

N: 22.12.1971 – Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Hirotonit în anul 1995.
Paroh la Valea Bistrei din anul 1998.

Tel.: 0757780408;
Email: seracinioan1@gmail.com

 

 

 

La 3 km distanță de comuna Zăvoi se află satul Valea Bistrei, această distanță arătând unitatea locuitorilor dintre cele două sate. Valea Bistrei este la o depărtare de 25 kilometri nord-est de Caransebeș. Se învecinează cu Zăvoi la vest și cu Voislova la est. Vechiul nume al localității este Valea Mare. Prima atestare documentară, în 1397.

O mărturie despre credința locuitorilor acestei parohii și despre nădejdea de a-şi construi propria biserică se găsește într-o  însemnare făcută de preotul George Adam pe fila de început a unei Evanghelii donată de bunii creștini din parohia Glimboca la data de 26 octombrie 1947. „Credincioșii din comuna Valea-Mare (Valea-Bistrei) de mult s-au frământat cu gândul să-și zidească locaș de închinăciune , așa că strămoșii au murit cu dorul de a avea biserică, iar pe noi, urmașii lor , ne-a învrednicit Dumnezeu ca acest dor să-l înfăptuim  și să-l vedem cu ochii noștri spre lauda și mărirea Lui Dumnezeu și spre mângâierea și fericirea noastră și a copiilor noștri . Împreună cu primarul Apostol Baba, un bun credincios și în înțelegere cu poporul, s-au adunat piatra, cărămida necesară și ceva bani ca să se înceapă zidirea bisericii. Veni războiul la toată lumea , din care cauză zidirea nu s-a început. După terminarea războiului, cei veniți din război împreună cu cei de acasă s-au adunat în fața pimăriei, în frunte cu tânărul primar Ioviță Boldea și au hotărât cu toții să înceapă zidirea bisericii, după planul aprobat de Consiliul Eparhial din Caransebeș , sub conducerea domnului arhitect Iorga din Lugoj. Deși nu aveam bani, dar aveam credință că Dumnezeu ne va ajuta și  Dumnezeu ne-a ajutat, ne-a dat dragoste, bună înțelegere și îndemn la lucru și jertfă pentru biserică. Așa că de la 15 ani la 70 de ani cu toții am lucrat  și ne-am jertfit pentru biserică, așa după cum a cerut trebuința. Sub primarul Ioviță Boldea, s-a ridicat în roșu și s-a acoperit. A urmat primarul Iosif Mălăiescu sub care biserica s-a terminat. Acum când sărbătorim bucuria sfințirii bisericii, e bine și frumos să ne aducem aminte cu cinste și recunoștință de toți aceia  care ne-au ajutat la ridicarea bisericii noastre și anume: Firma din Zăvoi care, prin domnul director Stern, ne-a dat lemnul necesar; Uzina Ferdinand (Oțelu-Roșu), ne-a dat tinicheaua, cuiele și fierul necesar la preț redus; Direcțiunea Silvică din Lugoj ne-a dăruit din pădurile statului 30 de metri cubi de brad gratuit; Comunitatea de avere din Caransebeș ne-a dat lemn de fag gratuit; De la domnul Vașarÿ am primit material lemnos gratuit, dar și alte obiecte pentru împodobirea bisericii. Dar lucrarea noastră s-a încoronat și terminat cu cele 40 milioane lei , primite de la Înaltul Guvern Groza, prin domnul ministru  Alexandrini.  Mai aveam și un comitet de construcție format din toți zidarii și lemnarii satului în frunte cu domnul învățător Alexandru Moica și cei doi cântăreți bisericești Ion Baba și Ion Avrămuț. Iar femeile din sat în frunte cu Maria, soția preotului George Adam și Olga, soţia  învățătorului Alexandru Moica, s-au îngrijit și s-au jertfit pentru  împodobirea cu cele necesare. Laudă se cuvine acestui popor care în aceste zile grele și-au ridicat lăcaș de închinăciune, spre lauda și mărirea lui Dumnezeu. Biserica a fost sfințită în data de 16 Noiembrie 1947 cu rugăciunile Prea Onoratului Părinte Protopop al Caransebeșului Isaia Suru și a preoților George Adam din Voislova și Valea-Bistrei, George Popovici din Măru, Ionel Turcan din Cireșa și Ioan Racoveanu din Oțelu-Roșu”.

Vechiul mobilier a fost înlocuit în totalitate cu mobilier din lemn de cireș și paltin în  2000. În anii 2006-2007 s-a restaurat exteriorul bisericii, curățindu-se tencuiala până la cărămidă, retencuindu-se și zugrăvindu-se. Tot în acești ani s-a revopsit tabla de pe biserică și turnul și s-a înlocuit crucea veche de pe turn cu una făcută din inox. Tot acum s-au înlocuit covoarele vechi și s-a pus mochetă în toată biserica. În urma încheierii lucrărilor exterioare, biserica a fost sfințită în anul 2007, cu ocazia hramului, de către Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Biserica actuală, cu hramul ,,Soborul Sfântului Ioan Botezătorul”, a fost zidită în anii 1946-1947, din piatră și cărămidă, în stil baroc și a fost acoperită cu tablă galvanizată. Dimensiunile sf. lăcaş: 16 x 9,4 m, iar la absidă: 11,6 m.

Pictura bisericii a fost executată în frescă în anii 1995-1996, împreună cu iconostasul care este zidit și pictat tot în frescă de către pictorul Ionică din Bucova. Pictura bisericii a fost sfințită de către Preasfințitul  Dr. Laurențiu Streza în 1996.

Parohia Valea-Bistrei este de categoria a III-a și a fost păstorită de-a lungul vremii de preoții: Ion Mărganu Mihailovici (recte: Mihăilă, 1775), George Adam (1947-1952), Ioan Chioaru (1952-1973), Aurel Lazăr (1973-1979), Mihai Suru (1979-1988), Petru Juca (1988-1998), iar din 1998 păstorește ca preot paroh Ioan Seracin (fiind primul preot paroh, deoarece până în anul 1998, a fost filie a parohiei Voislova). Răspunsurile la sfintele slujbe le-au dat de-a lungul anilor următorii cântăreți bisericești: Ioan Baba, Ioan Avrămuț, Simion Moica, Alexantru Gașpar și Nicolae Sârbu. În prezent răspunsurile la sfintele slujbe sunt date de credinciosul Gheorghe Lungu, membru al „Oastei Domnului“.  În Sfântul Altar au ajutat preotul la serviciile religioase crâsnicii Andrei Daia, Petru Georgescu, Preda Samson și Burdea Gheorghe care ajută  și în prezent.

În anul 1808 este pomenită documentar prima şcoală confesională. Ocazional parohia  organizează pelerinaje la mănăstirile din țară, precum și săptămâni de cateheze în postul sărbătorilor „Învierea Domnului“ și „Nașterea Domnului“.