62. Parohia Valea Timişului

,

Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” – ridicată în anul 1836.
categ. II rural A; 141 familii cu 435 credincioşi


Adresa bisericii: 327059 Valea Timişului nr. 100, comuna Buchin
Adresa casei parohiale: 327059 Valea Timișului, nr. 94, comuna Buchin

 

 

Paroh: Preot iconom stavrofor IOAN LUPA

N: 27.08.1964 – Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin
Hirotonit în anul 1987.
Paroh la Valea Timișului din anul 2003.

Tel.:  0740034964
Email: lupadimitriemarian@yahoo.com

 

 

 

Localitatea Valea Timișului s-a numit până în 1964 Cârpa și se află așezată pe malul drept al râului Timiș, la o distanță de 8 km spre sud-est de Caransebeș, fiind atestată documentar încă din anii 1690-1700.  În 1690 este amintită în harta lui Korabinsky cu numele Körpa. Deși inițial satul avea o altă vatră, din cauza incendierii de către turci, locuitorii s-au mutat pe actualul loc. Localitatea Cârpa a făcut parte din Regimentul de graniță cu sediul la Caransebeș. Satul este menționat din nou în 1745, 1751, în 1757 având 65 case; în 1910 avea 1057 locuitori și 219 case.

În localitate a existat o biserică de lemn înălțată în 1750. Biserica s-a ridicat în vremea păstoririi preotului Simion Zaharievici, român de origine, dar pentru a fi preot a trebuit să-și schimbe numele din Zaharia în cel sârbesc de  Zaharievici. Până în anul 1892 biserica a fost acoperită cu șindrilă. Turnul bisericii era din cărămidă, acoperit cu tablă de cupru, iar iconostasul era de zid. În 1904, sub preotul Nicolae Uzonescu, au fost scoase lespezile cu care era pavată biserica și înlocuite cu mozaic. Reparații ulterioare au fost executate în 1968 și 2003, pe fațadă fiind 3 mozaicuri reprezentând pe Sf. Petru, Sf. Pavel, Sf. Ilie. Biserica a fost construită din daniile credincioșilor, pe locul vechii biserici. Sfințirea bisericii, cu hramul Sf. Proroc Ilie, a avut loc în vremea păstoririi Episcopului Ioan Popasu (1865-1889) al Caransebeșului, antimisul purtând semnătura vrednicului ierarh și data de 20 decembrie 1884. Casa parohială, din piatră și cărămidă, a fost cumpărată în 2004 și are 3 camere și dependințe.

Biserica actuală (21,5 x 8,5 m) a fost zidită în 1836, din piatră și cărămidă, acoperită cu țiglă, pardoseala fiind din mozaic. Biserica a fost pictată în 1937 de Petru Drăgilă din Orșova; icoanele au fost pictate în ulei pe pânză și aplicate pe zid. Scenele reprezentate erau doar din Noul Testament. În anii 1979-1980 biserica este repictată în întregime de pictorul Vasile Nițulescu din Brașov, în tehnica frescă.

Dintre preoții slujitori amintim pe: Alexandru (1751), Nicolae Pop (1775), Nicolae Popovici (1782-1790), Pavel Zaharievici (de fapt: Zaharia, 1790-1812), Ioan Popa, Mihai Petrovici (1812-1813), Simeon Zaharievici/Zaharia (1813-1850), Gheorghe Uzonescu (1850-1886), Nicolae Uzonescu (1886-1925), Victor Suru (1925-1965), Iacob Crețiu (1965-1971), Ioan Lupa (1971 – 2002), Ioan Lupa (2002 – prezent).

La şcoala confesională, în anul 1799 era învăţător Ioan Olariu. Parohia organizează ocazional pelerinaje la mănăstirile din Banat, iar în posturile mari de peste an, seri catehetice.