67. Parohia Zăgujeni

,

Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – ridicată în anul 1853.
categ. II rural B; 105 familii cu 293 credincioşi


Adresa bisericii: 327097 Zăgujeni nr. 151, comuna Constantin Daicoviciu
Adresa casei parohiale: 327097 Zăgujeni nr. 148, comuna Constantin Daicoviciu

 

 

Paroh: Preot iconom stavrofor AURELIAN-PETRU JUCU

N: 09.04.1970 – Caransebeș, jud. Caraș-Severin
Hirotonit în anul 1994.
Preot la Zăgujeni din anul 2008.

Tel.: 0772207026;
Email: jucu_aurelian@yahoo.com

 

 

Parohia este situată în satul Zăgujeni. Localitatea Zăgujeni este așezată pe malul drept al râului Timiș, lângă drumul internațional E 70 și calea ferată ce face legătura între Timișoara și București. Face parte din comuna Constantin Daicoviciu, având drept vecini satele Prisaca și Jupa. Distanța până la orașul Caransebeș este de 10 km.  Săpăturile arheologice au dezvăluit multe dovezi ale viețuirii din cele mai vechi timpuri. În 1977 s-au scos la suprafață, pe malul râului Măcicaș, la 1,5 km de localitate, fragmentele unei așezări neolitice. Și epoca Bronzului este reprezentată aici prin descoperirea în 1979, în spatele gării C.F.R., a unor fragmente ceramice din acea perioadă. În anul 1981, pe malul drept al Măcicașului, s-a descoperit o construcție romană, în legătură cu castrul de la Tibiscum. Multe localități din aceste zone au avut un ,,sat bătrân”, care mai apoi a fost strămutat de la poalele pădurii spre căile de acces. Anul 1784 schimbă radical viața satului. Prin ordinul din 3 octombrie 1783, cu privire la regularizarea satelor, satul se mută lângă ,,drumul mare”, unde se construiesc locuințe și se întemeiază noi gospodării. În anul 1821 o mare parte a moșiilor din Zăgujeni sunt cumpărate de Jakabffy Mikloș, care mai deținea și majoritatea pădurilor din deal precum și vechiul conac. O altă familie cunoscută este Iuhoș, cu mari averi în Austria și proprietara unei oțelării în Viena, care cumpără alt conac în Zăgujeni, acesta fiind reședința ei de vară. În 1948 conacul Iuhoș este expropriat de regimul comunist.

Biserica din Zăgujeni a funcționat și la ,,satul bătrân” foarte multă vreme, fiind una de lemn (din 1715). Locul acesteia este marcat printr-o cruce tot de lemn, deasupra albiei pârâului Măcicaș. După ordinul Mariei Tereza din 3 octombrie 1773, satul se mută, iar biserica veche este părăsită după o perioadă de timp. În 1789, este atestată o nouă bisericuță de lemn (cea anterioară a fost arsă de turci în 1788), care arde într-un incendiu la 1850. În primăvara anului 1851, se începe construcția actualei biserici, având fundație solidă și ziduri groase din cărămidă arsă. În timpul zidirii acesteia, păstorea preotul Gheorghe Petrovici. Biserica, având hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe, a fost terminată în 1853; de notat că lemnul și partea financiară au venit din partea baronului Heydte. În 1951 are loc aniversarea a 100 de ani de la începerea zidirii bisericii la care participă Mitropolitul Banatului, dr. Vasile Lazarescu. În 1976 are loc un al doilea eveniment în cadrul bisericii și anume sfințirea ei și aniversarea a 125 de ani. Participă Mitropolitul dr. Nicolae Corneanu, împreună cu alte oficialități. În Evanghelia parohiei a rămas o însemnare legată de acest eveniment: ,,Astăzi, duminică 31 octombrie 1976, s-a  binecuvântat biserica din parohia Zăgujeni după ce a fost reparată la exterior și interior și pictată de pictorii Vasile Muntean, Silviu Dârstariu și Zamfir Meilă, prin purtarea de grijă a P.C. Părinte Cornel Mezinca și jertfelnicia bunilor săi enoriași”. În biserica parohială există o pisanie care spune: ,,Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sf. Duh, s-a zidit această sfântă biserică, cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe, în anul 1851. S-a pictat prima dată în ulei în 1919 de pictorul Delliomini. În anul 1975 s-a pictat în frescă sub conducerea pr. paroh Cornel Mezinca, prin strădania cântărețului Coriolan Jurj, a Consiliului parohial și a tuturor credincioșilor din Zăgujeni, cântăreț fiind Avram Muntean, crâsnic Sfidosie Bot, pictor Vasile Muntean din Covasna și elevii Silviu Dârstariu și Samfir Meilă (Ișfan). Mărire Tatălui și Fiului şi Sfântului Duh. Amin.”  În 23 ianuarie 2011, PS. Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat parohia Zăgujeni pentru a binecuvânta lucrările săvârșite. Au mai fost și alte vizite arhierești în localitate, unde ierarhul locului a fost întâmpinat fie la biserică, fie la centrul pentru copii „Casa Noastră”.

Biserica, deși în formă de cruce, aparține stilului baroc. Are fundație din piatră, ziduri groase din cărămidă arsă, cu turla pe pronaos. Acoperișul este din tablă galvanizată, vopsită recent. Lungimea e de  20 m, lățimea de 10 m la strane; ușile de la intrare sunt din lemn de stejar masiv, stranele și scaunele sunt sculptate în jud. Alba. A fost pictată prima dată – cum s-a anticipat – în ulei, în 1919, de pictorul Bartolomeu Delliomini, apoi la 1975 în frescă de pictorul Vasile Muntean din Covasna. Iconostasul a fost refăcut în 2014 de pr. Raul Vasile But de la parohia Mâtnicul Mare.

Șirul preoților: Mihuţ Popovici (1745-1757), Petru și Ianoș (1751), Pavel Prodan (1757), Nicolae Murariu (1831-1840), Adam Musta (1840-1843), Gheorghe Petrovici (1843-1855), Barbu Stanciu (1855-1864), Ioan Lața și Lazăr Vasi – administratori parohiali, Gheorghe Popovici (1876-1915), Gheorghe Bria – administrator parohial (1915), Gheorghe Sperlea (1915-1939), Gheorghe Cornean (1939-1946), Gheorghe Sperlea (1947-1964), Cornel Mezinca (1964-2000), Alin Bona (2000-2008), Aurelian Petru Jucu (2008 – prezent). Cântăreți: Jurj Coriolan, Jurma Petru, Șuvăgău Pavel, Duma Gheorghe, Muntean Avram, Nicorescu Andronică, Borlovan Ioan. Epitropi: Panga Ion, Bot Sfidosie, Duma Gheorghe, Cardaș Alexandru, Cardaș Stelian, Duma Trifu.

Un cor s-a întemeiat în 1893. Deja la 1766 a luat ființă o școală la Zăgujeni. Printre dascălii care au predat la Școala din Zăgujeni amintim pe: Răbagia Ion, Maxim Dalea, Elisei Șchiopu, Cornean Nicolae, Cornean Ion, Cornean Elisabeta. Începând cu anul 1907, se construiește prima clădire a şcolii, unde dimineața țineau cursuri clasele I-IV, iar după-amiaza clasele V-VII. În 1953 apare un internat care găzduia elevi din toată zona. Din 1963 școala funcționa în clădire proprie, iar din 1973 s-a mutat la fostul Sfat popular local, care a fost dotat în mod corespunzător pentru o școală. Căminul cultural s-a construit în 1958, sala de festivități și scena fiind gata în 1960. A fost dotat cu aparat de proiecție, spre bucuria cetățenilor, care puteau viziona filme și documentare. În anul 1956 s-a înființat o bibliotecă care în 1966 deținea un fond de 4.200 volume. După pierderea statutului de comună, biblioteca se mută la comuna Constantin Daicoviciu, de care aparține Zăgujeniul. În anul 1980 luă ființă, cu sediul la fostul castel Jakabffy, o casă de copii preșcolari ce avea 90 de locuri și patru cadre didactice.

Astăzi, parohia Zăgujeni este una dinamică, învățând din experiența înaintașilor și căutând accederea la noi valori spirituale. Din când în când, în funcție de posibilitățile credincioșilor, se fac pelerinaje la mănăstiri sau la obiective religioase turistice. Mai mulți copii de la Școala Generală I-VIII au participat la proiectul ,,Hristos împărtășit copiilor”, inițiat de Patriarhia Română și Organizația World Vision – România. Există un parteneriat cu Centrul ,,Casa Noastră”, care găzduiește copii cu probleme materiale în familie sau chiar din familii dezorganizate. Este înființat un nou Centru de tineret, unde elevii desfășoară diferite activități spirituale și recreative. Școala din Zăgujeni este alături de parohie prin parteneriatul parafat de ambele părți și prin susținerea de activități comune (concerte, excursii, vizionare de filme religioase, seri de rugăciune etc).