Biblioteca eparhială  „Episcop Acad. Nicolae Popea”

Biblioteca eparhială  „Episcop Acad. Nicolae Popea”

Biblioteca eparhială s-a înființat în anul 1889 din inițiativa președintelui Comunității de Avere Ilie Curescu. Paralel cu biblioteca eparhială au funcționat Biblioteca Institutului Teologic Diecezan și Biblioteca Societății de Lectură „Ioan Popasu”.

După desființarea Episcopiei Caransebeșului, prin contopirea ei cu arhiepiscopia Timișoarei, în anul 1949, fondul de carte al Bibliotecii eparhiale este inclus în biblioteca Seminarului Teologic, până la reactivarea episcopiei în 1994, când se reînființează biblioteca eparhială.

Fondul de carte al Seminarului Teologic Ortodox, inventariat în anul 1978, constituit din fondul de carte al bibliotecii Institutului Teologic Ortodox Caransebeș, al bibliotecii Institutului Pedagogic și al bibliotecii Societății de Lectură „Ioan Popasu”, intră  în posesia bibliotecii eparhiale.

În anul 2018, la împlinirea a 110 ani de la trecerea în veșnicie a episcopului academician Nicolae Popea, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, biblioteca a primit numele de Biblioteca eparhială „Episcop Acad. Nicolae Popea”. Tot atunci, s-a început mutarea bibliotecii într-un spațiu nou și modern unde unitățile bibliografice au fost reinventariate și încărcate într-un sistem integrat special de bibliotecă – TINREAD.

În prezent, Biblioteca eparhială „Episcop Acad. Nicolae Popea” a Episcopiei Caransebeșului deține peste 25 de mii de unității bibliografice din diferite domenii (teologie, istorie, literatură, geografie, artă, muzică, ș.a.m.d.) împărțite în colecții speciale și în colecții uzuale, care pot fi împrumutate sau consultate la sala de lectură. Biblioteca este deschisă publicului larg, iar împrumutul și accesul sunt gratuite.

Așadar, așteptăm pe toți cei doritori de carte, de cunoaștere să ne treacă pragul de Luni până Vineri între orele 10:00-15:00.

Biblioteca noastră se află în incinta Centrului Eparhial, iar accesul se face prin centrul civic, de pe strada Nicolae Corneanu, nr. 5.

Pentru a putea accesa catalogul electronic al Bibliotecii eparhiale „Episcop Acad. Nicolae Popea” utilizați link-ul de mai jos.

http://82.79.244.79:8081/opac

Episcopul Nicolae Popea s-a născut în data de 17 februarie 1826 în Satulung. A urmat școala gimnazială la Brașov și Blaj, dreptul la Cluj (1843-1846), iar mai apoi își urmează studiile la Viena.

În anii ce au urmat, va fi numit secretar consistorial și profesor de teologie, iar mai apoi protosinghel, vicar episcopesc și arhimandrit.

În anul 1863 a fost deputat în Dieta Transilvaniei și membru în Senatul Imperial de la Viena, în 1881 a prezidat conferința națională și a fost ales ca președinte al comitetului național român din Transilvania.

În activitatea sa de ierarh al Episcopiei Caransebeșului, s-a îngrijit de aducerea unor profesori tineri la școala teologică din Caransebeș, de construirea unui sediu al institutului Teologic Diecezan de la înființarea Internatului Teologic și Pedagogic; a trimis tineri la studii superioare de teologie; nu au lipsit din atenția episcopului nici școlile sătești și nici nevoia copiilor săraci, dar dornici de învățătură.

Pe plan cultural, a fost ales membru corespondent al academiei Române, iar mai târziu, în anul 1899 ca membru titular al acesteia.