5. Mănăstirea „Schimbarea la Față” Almăj-Putna  Mănăstiri

5. Mănăstirea „Schimbarea la Față” Almăj-Putna

Hram: „Schimbarea la faţă” (6 august)
Adresa: Com. Prigor, sat Putna, jud.Caraş-Severin
Numărul de vieţuitori: 3 (viaţă de obşte)
Acces rutier: D.N. 57 B Oraviţa – Bozovici – Iablaniţa
Acces feroviar: Iablaniţa
Posibilităţi de cazare: maxim 20 persoane
Stareţ: Protosinghel Andrei Radu
Telefon: 0355408891; 0722467250

Iniţiativa de a ridica un aşezământ monahal la marginea satului Putna, de pe Valea Almăjului i-a aparţinut domnului plutonier adjutant Luca Zăvoianu, fiu al satului, care a donat terenul necesar. Piatra de temelie a mănăstirii a fost pusă de Preasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, actualmente Mitropolitul Ardealului, în 6 august 1996. Mănăstirea a primit donaţie din partea profesorului Pavel Panduru, directorul şcolii din Prigor, 200 de m2 de grădină. Pe acest teren se află un izvor la care se face procesiune în fiecare an la sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii” (prima vineri după Sf. Paşti).

În toamna anului 1996 a început construcţia mănăstirii şi fost turnată temelia unei clădiri care cuprinde 19 chilii, paraclisul, trapeza şi bucătăria. Lucrările s-au făcut cu ajutorul financiar şi material al credincioşilor, fiind coordonate de domnul Luca Zăvoianu din Putna şi domnul proiectant Popovici Ioan, din părţile Almăjului (stabilit în Caransebeş), fără nici o pretenţie bănească.

Viaţa călugărească propriu-zisă a început în luna martie a anului 1997, când ieromonahul Sava Gana, numit mai târziu stareţ, împreună cu alţi călugări, au administrat schitul. Prin osteneala lor şi contribuţia oamenilor de bună credinţă s-a realizat construcţia unui paraclis de vară, a corpului de chilii, a paraclisului de iarnă şi a unui sector agro-zootehnic, pe un teren aflat în apropierea schitului. În anul 1999 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ridicat schitul la rang de mănăstire cu hramul „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Iisus Hristos”.

În martie 1997 au fost 4 vieţuitori, apoi în anii 1999-2000 au ajuns la un număr de 12 vieţuitori, în prezent rămânând doar 4 vieţuitori. Stareţul mănăstirii este protosinghelul Andrei Radu.