Parohii vacante în luna noiembrie 2023  Parohii vacante

Parohii vacante în luna noiembrie 2023

Protopopiatul Caransebeș

Parohia Sub Margine, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural A, având 54 familii cu 139 credincioși. Are biserică dar nu are casă parohială. Adresa: 327009 Sub Margine, nr. 63, comuna Armeniş, jud. Caraș-Severin.

Protopopiatul Reșița

Parohia Ciudanovița, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural A, având 79 familii cu 236 credincioși. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327085 Ciudanoviţa, nr. 1A, jud. Caraș-Severin.

Parohia Dognecea cu filia Calina, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural B, având 335 familii cu 910 credincioşi în parohie, iar în filie 29 familii cu 58 credincioși. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327180 Dognecea, nr. 185 A, jud. Caraş-Severin. 

Parohia Izgar, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural A, având 76 familii cu 224 credincioși. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327427 Izgar nr. 44A, comuna Vermeş, jud. Caraș-Severin.

Parohia Ocna de Fier, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural A, având 131 familii cu 378 credincioși. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327290 Ocna de Fier, nr. 95 B, jud. Caraș-Severin.

Parohia Scăiuș, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural A, având 65 familii cu 158 credincioși. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327204 Scăiuş nr. 101, comuna Fârliug, jud. Caraș-Severin.

Protopopiatul Băile Herculane

Parohia Pătaș, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural A, având 154 familii cu 546 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327308 Pătaș, nr. 73, comuna Prigor, jud. Caraş-Severin. 

Parohia Prilipeț, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural A, având 138 familii cu 402 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327042 Prilipeț, nr. 140, comuna Bozovici, jud. Caraş-Severin. 

Parohia Şopotu Nou cu filia Stăncilova, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural B, având 155 familii cu 570 credincioşi în parohie, iar în filie 70 familii cu 215 credincioși . Are biserică și casă parohială. Adresa: 327370 Şopotu Nou, nr. 88, jud. Caraș-Severin.

Protopopiatul Moldova Nouă

Parohia Petrilova, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural A, având 50 familii cu 96 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327083 Petrilova nr. 45, comuna Ciuchici, jud. Caraş-Severin.  

În atenţia tuturor celor interesaţi

Dosarul în vederea ocupării unui post clerical în Episcopia Caransebeşului trebuie să conţină următoarele acte:

1. Dosar plic
2. Cerere – tip adresată Chiriarhului – se obţine de la Centrul Eparhial.
3. CV – Europass (datat şi semnat) – cu poză color
4. Certificat de capacitate preoţească – eliberat de Episcopia Caransebeşului
5. ACTE CIVILE ŞI BISERICEŞTI:
– C.I. (candidat, soţie, copii)
– certificat de naştere (candidat, soţie, copii)
– certificat de botez (candidat, soţie, copii)
– certificat de căsătorie
– certificat de cununie bisericească
– binecuvântare căsătorie – din partea Chiriarhului
– recomandarea duhovnicului în vederea hirotoniei (candidat, soţie) – în care să se menţioneze dacă există sau nu impedimente la hirotonia candidatului – semnată şi ştampilată;
– cazier judiciar de la Poliţie – nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului;
– carnet de muncă / adeverinţe de vechime / extras REVISAL – completate la zi, certificate conform cu originalul, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină;
– adeverinţă medicală, cu menţiunea Apt fizic şi psihic – nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului.
6. ACTE DE STUDIU:
– diplomă de bacalaureat;
– atestat profesional – pentru absolvenţii de seminar;
– diplomă de licenţă în teologie + foaia matricolă
– diploma de master în teologie + foaia matricolă
– alte diplome, certificate, adeverinţe de absolvire a altor facultăţi, cursuri post-universitare, concursuri, cursuri de calificare, etc.
7. Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea / nerealizarea unor venituri din alte activităţi: firme, acţiuni, proprietăţi, drepturi de autor, etc.
8. Declaraţia soţiei că îşi va urma soţul şi că va locui împreună cu acesta în parohia încredinţată.


Actele solicitate se prezintă în original şi copie la Serviciul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului, unde se întocmește dosarul.

Etapele pentru ocuparea unui post clerical în Episcopia Caransebeşului

1. verificarea actelor, întocmirea dosarului și interviu – Serviciul Administrativ-Bisericesc;
2. audienţă, interviu şi cercetare canonică – PS Episcop Lucian
3. analizarea dosarului şi luarea unei decizii – Consiliul Eparhial sau Permanenţa Consiliului Eparhial.