Nou prilej de comuniune pentru preoții Cercului pastoral – misionar Caransebeș

5 April 2023 Off By Herea Darius
Nou prilej de comuniune pentru preoții Cercului pastoral – misionar Caransebeș

Luni 3 aprilie,  în Săpămâna Stâlpărilor,  spre seară, preoții arondați Cercului pastoral – misionar Caransebeș s-au întâlnit în biserica parohiei Zorile.

Cadrul imnografic al acestei săptămâni aduce iarăși în atenție pilda săracului Lazăr și a bogatului nemilostiv, făcând analogie între săracul Lazăr și Lazăr, prietenul lui Hristos, reiterând temele milosteniei și răbdării în necazuri, îndemnând spre viețuire și făptuire creștină în nădejdea Învierii.

După obișnuitul moment de rugăciune, părintele paroh Petru Danci a prezentat referatul cu tema: „Respectul și îngrijirea persoanelor vârstnice – datorie creștină”, referat de sinteză, cu tematică vastă și bibliografie adiacentă respectabilă.

Începând de la antichitatea precreștină și atitudinile diferitelor popoare, cultivate sau barbare, față de bătrâni, receptați ca înțelepți sau povară; referatul trece la perceptele biblice vechi-testamentare cu textele consacrate cinstirii bătrânilor, menționează rolul unora dintre cei mai înțelepți (Sfatul) în păstrarea Tradiției; apoi prezintă cinstirea și îngrijirea bătrânilor, în special a văduvelor, în Noul Testament.

Continuă cu filantropia realizată în primele comunități creștine, dezvoltată apoi în cadrul simfoniei bizantine, ca asistență socială organizată și statutată în Așezăminte, grăitoare fiind, în această direcție, novelele împăraților bizantini. Este amintit rolul mânăstirilor în filantropia creștină, pe tot parcursul istoriei; se subliniază și importanța avvei/gheron/stareț în tradiția filocalică și niptică a Bisericii. Referatul atinge perioada modernă și contemporană cu specificitatea asistenței sociale desfășurată de anumite biserici, centre epariale și mânăstiri, în Țările Române și apoi în România ante și post 1989; prezentând, succint, spre final asistența socială acordată persoanelor vârstnice, actual, în chiar Eparhia noastră, a Caransebeșului, prin binecuvântarea și purtatea de grijă a Părintelui nostru Episcop Lucian.

Următoarea întrunire va avea loc în 8 mai, la Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș. (Pr. Cristian Mökesch)