Comunicat de presă privind situația Mănăstirii Băile Herculane

1 February 2024 Off By Herea Darius
Comunicat de presă privind situația Mănăstirii Băile Herculane

Biroul de presă al Episcopiei Caransebeșului transmite o importantă precizare referitoare la adresa nr. 6031/30.01.2024, emisă de Primăria Orașului Băile Herculane și difuzată în spațiul public simultan cu trimiterea ei către Centrul Eparhial.

Episcopia Caransebeșului își exprimă mirarea și mâhnirea în legătură cu modalitatea și stilul de comunicare  la care apelează o instituție publică importantă, transmițând în spațiul mediatic presupuse informații referitoare la intenții sau hotărâri ale unei alte instituții în absența unor documente și unei poziții oficiale ale acesteia. Înainte de a publica o adresă presărată de supoziții cu aer de certitudini către o altă instituție, consultarea prealabilă a acesteia ar fi trebuit să fie subînțeleasă.

Cu privire la afirmația că Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului Băile Herculane se desființează, Episcopia Caransebeșului face următoarele necesare precizări:

  • Informația este totalmente falsă;
  • Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (art. 113, alin. 6), sinodul mitropolitan aprobă, la solicitarea scrisă a Chiriarhilor, înființarea și desființarea mănăstirilor din eparhiile sufragane, drept pentru care, Centrul Eparhial Caransebeș nu are competență în acest sens. Mai mult, nu există nicio adresă înaintată sinodului mitropolitan al Mitropoliei Banatului cu o asemenea propunere;
  • În anul 2007, la propunerea Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului a ridicat așezământul la rang de mănăstire, fiind preocupat în permanență de desfășurarea activității în acest sfânt locaș;
  • Având în vedere că fostul administrator al mănăstirii a renunțat la atribuțiile ce îi revin, părăsind mănăstirea fără înștiințarea și acordul Episcopiei, potrivit prevederilor statutare, Permanența Consiliului Eparhial va numi în cursul lunii februarie un nou administrator. 

Îi asigurăm pe toți cei preocupați în mod firesc de starea și viitorul unui așezământ bisericesc și contextual îngrijorați de situația mănăstirii Nașterea Maicii Domnului Băile Herculane, că nicio entitate publică, nici chiar o administrație locală cu un edil responsabil pentru câteva mandate, nu poate cunoaște mai bine decât ierarhul unei eparhii realitatea bisericească a acesteia. Preasfințitul Părinte Episcop Lucian slujește pe aceste meleaguri de 18 ani, fiind profund implicat în viața comunității bisericești, ale cărei probleme reale le cunoaște și în întâmpinarea cărora iese deschis.

Drept urmare, transmitem tot pe cale publică administrației locale din Băile Herculane și, în mod special, domnului primar Cristian Miclău, că domnia sa, în calitatea onorantă pe care o deține, se poate implica oricând în ajutarea concretă a mănăstirii Nașterea Maicii Domnului și a parohiilor prin mijloace adecvate, devenind astfel o prezență cu adevărat benefică în viața acestui „loc al păcii și al iubirii”.

Biroul de presă al Episcopiei Caransebeșului