Praznicul Pogorârii Sfântului Duh la Catedrala Episcopală din Caransebeș

23 June 2024 Off By Pavel Canea
Praznicul Pogorârii Sfântului Duh la Catedrala Episcopală din Caransebeș

Numeroși credincioși au venit să se roage la Catedrala Episcopală cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeș, în duminica Rusaliilor.  Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Părintele Episcop Lucian alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Potrivit rânduielii din această zi, după Sfânta Liturghie a urmat slujba Vecerniei plecării genunchilor în cadrul căreia s-au citit 7 rugăciuni speciale care invocă ajutorul Sfintei Treimi, amintind de cele șapte daruri ale Sfântului Duh, care s-a pogorât în ziua Cincizecimii. De asemenea, în ele sunt prezente și cereri pentru cei adormiți în Domnul.

„Să spunem și astăzi și în fiecare zi împreună cu psalmistul David: «Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine». Duhul Sfânt se pogoară peste cei care sunt curați la suflet, Duhul Sfânt se pogoară peste cei care se pocăiesc cu adevărat, Duhul Sfânt se pogoară peste noi atunci când ne adunăm în numele Domnului în sfânta biserică și invocăm Sfântul Duh peste cinstitele daruri care le punem înainte. Am simțit astăzi puterea Sfântului Duh așa cum simțim puterea și pogorârea Sfântului Duh la fiecare Sfântă Liturghie, dar astăzi am simțit pogorârea Sfântului Duh nu numai la Sfânta Liturghie, ci și la slujba specială săvârșită după Liturghie și anume la Vecernia plecării genunchilor, când în genunchi am citit cele 7 rugăciuni unice în cursul anului bisericesc, pentru că acestea se citesc doar la praznicul Cincizecimii”, a afirmat Preasfințitul Lucian la final.

Sfânta Liturghie și Slujba Vecerniei din această zi de praznic a fost înfrumusețată de Corul Catedralei episcopale și de grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Îi mulțumim Domnului pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra noastră și Îl rugăm să împodobească viața noastră cu roadele Duhului Sfânt și cu darurile Sfântului Duh, să împodobească viața noastră cu sfintele virtuți ale desăvârșirii și Duhul Sfânt să nu-L ia de la noi, ci să-L trimită peste noi și să se sălășluiască permanent întru noi, căci suntem cu toții botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și suntem născuți cu toții din apă și din Duh, suntem născuți la o nouă viață în Iisus Hristos prin Duhul Sfânt Care s-a pogorât și peste noi atunci când am intrat în creștinism, atunci când ne-am botezat. Mai mult decât atât am primit și pecetea darului Sfântului Duh la Taina Mirungerii și bineînțeles ne spălăm păcatele întotdeauna când ne mărturisim prin botezul lacrimilor, atunci când ne pocăim Duhul Sfânt vine peste noi și ne curățește de toată întinăciunea”, a mai explicat Părintele Episcop.

Ierarhul a sfinţit la final, potrivit tradiţiei bisericii noastre și spicele de grâu care au fost împărţite credincioşilor, alături de anaforă şi iconiţe cu Praznicul Rusaliilor.