Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

15 May 2019 Off By Herea Darius
Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Episcopia Caransebeșului  anunţă organizarea unei proceduri de selecţie de parteneri pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020; Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 10.iv: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectiv specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Persoană de contact: Părintele Gabriel Gozman, consilier social-misionar al Episcopiei Caransebeșului – Telefon: 0752.002.071; Mail: socialcaransebes@gmail.com.

Mai multe informații: Anunț selecție parteneri POCU Episcopia Caransebeșului