Mesaj de condoleanţe al Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, la trecerea în veşnicie a Domnului Sorin Frunzăverde

4 November 2019 Off By Herea Darius
Mesaj de condoleanţe al Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, la trecerea în veşnicie a  Domnului Sorin Frunzăverde

Rostul existenţei noastre pământeşti este acela de a creşte în noi şi a împlini chipul lui Dumnezeu ce stăruie neîncetat după asemănarea cu Creatorul. Viaţa noastră de aici se desfăşoară între naştere şi moarte ca o continuă luptă pentru dobândirea cerescului chip, iar hotarul de unde păşim în apropierea lui Dumnezeu este moartea trupească, sau învierea în Împărăţia cerurilor, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care îi mărturisea ucenicului său Timotei că „lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Tim. 4, 7-8).

Domnul ing. dr. Sorin Frunzăverde a reprezentat pentru judeţul Caraş-Severin o personalitate exponenţială în ce priveşte implicarea în rosturile societăţii româneşti după anul 1990. Pregătirea intelectuală, cultura universală şi fermitatea în susţinerea valorilor fundamentale ale poporului român, l-au calificat printre cei mai importanţi oameni de stat, cu un rol determinant în istoria recentă a României.

 Bun cunoscător al realităţilor social-economice şi atent deopotrivă la dimensiunea spirituală a societăţii, domnia sa a fost printre iniţiatorii şi susţinătorii reînfiinţării Episcopiei Caransebeşului, fiind mai apoi apropiat colaborator cu cei trei ierarhi ai reînfiinţatei eparhii. În virtutea statutului demn şi prin implicarea personală a Domniei Sale, în momente grele pentru viaţa bisericească, a polarizat toţi factorii decidenți ai judeţului, pentru a-i responsabiliza în vederea desăvârşirii marilor deziderate ale Bisericii strămoşeşti din acest judeţ. A fost membru al Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeșului şi delegat în Adunarea Naţională Bisericească, în mai multe mandate, fiind o voce articulată a mirenilor în aceste foruri de conducere ale Bisericii.

În semn de recunoştinţă pentru promovarea valorilor creştine, domnul Sorin Frunzăverde a primit mai multe distincţii şi ordine bisericeşti dintre care amintim: Ordinul patriarhal Crucea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, pentru mireni(2010), ordinul eparhial Crucea Episcop Elie Miron Cristea, clasa I pentru mireni (2010) şi Crucea Patriarhală pentru mireni (2011), din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Ultima perioadă din viaţă a trăit-o în suferinţă, asumându-și în tăcere şi răbdare boala care l-a copleșit. Pregătindu-se creştineşte pentru Marea Trecere, duminică 3 noiembrie 2019, în timpul Sfintei Liturghii şi-a încredinţat sufletul în braţele părinteşti ale Mântuitorului Iisus Hristos.

Dumnezeu să răsplătească ostenelile răposatului în Domnul, să-l odihnească în pace şi   să-l aşeze cu drepţii în Împărăţia Sa!

† Lucian

Episcopul Caransebeşului