Parohii vacante în luna mai 2020

8 May 2020 Off By Herea Darius
Parohii vacante în luna mai 2020

Protopopiatul Caransebeș

Parohia Ruginosu, postul de preot paroh. Parohia este de categoria misionară, având 39 familii cu 110 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327102 Ruginosu nr. 71A, comuna Copăcele, jud. Caraş-Severin.

Protopopiatul Reșița

Parohia Anina-Celnic cu filia Brădet, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 104 familii cu 333 credincioşi în parohie, 25 de familii cu 65 de credincioși în filie. Are biserică și casă parohială. Adresa: 325100, cartier Celnic Nord f.n., Anina, jud. Caraş-Severin.

Parohia Apadia, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 63 familii cu 190 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327046 Apadia, f.n., comuna Brebu, jud. Caraş-Severin.

Parohia Cârnecea, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 83 familii cu 190 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327396 Cârnecea, nr. 1, comuna Ticvaniu Mare, jud. Caraş-Severin.

Parohia Giurgiova, postul de preot paroh. Parohia este de categoria misionară, având 43 familii cu 132 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327227 Giurgiova, nr. 13, comuna Goruia, jud. Caraş-Severin.

Parohia Goruia, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural B, având 78 familii cu 227 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327225 Goruia, nr. 256, jud. Caraş-Severin.

Protopopiatul Băile Herculane

Parohia Cornereva, postul de preot slujitor. Parohia este de categoria I rural A, având 536 familii cu 2151 credincioşi. Are biserică dar nu are casă parohială pentru preotul slujitor. Adresa: 327110 Cornereva, nr. 329, jud. Caraş-Severin.

Parohia Șopotu Vechi, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural A, având  155 familii cu 450 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327172 Şopotu Vechi nr. 142, comuna Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin.

Parohia Valea Bolvașnița, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural B, având 185 familii cu 618 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327273 Valea Bolvaşniţa nr. 21, comuna Mehadia jud. Caraş-Severin.

Protopopiatul Moldova Nouă

Parohia Iam, postul de preot paroh. Parohia este de categorie III rural; având 77 familii cu 173 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327021, Iam nr. 60, comuna Berliște, jud. Caraș-Severin

Parohia Nicolinț, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 68 familii cu 125 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327082 Nicolinț, nr. 60, comuna Ciuchici, jud. Caraş-Severin.

Parohia Răchitova, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 99 familii cu 206 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 325606, Str. Oraviței, Nr. 28, Răchitova (Oravița), jud. Caraş-Severin.

În atenţia tuturor celor interesaţi

Dosarul în vederea ocupării unui post clerical în Episcopia Caransebeşului trebuie să conţină următoarele acte:

1. Dosar plic
2. Cerere – tip adresată Chiriarhului – se obţine de la Centrul Eparhial.
3. CV – Europass (datat şi semnat) – cu poză color
4. Certificat de capacitate preoţească – eliberat de Episcopia Caransebeşului
5. ACTE CIVILE ŞI BISERICEŞTI:
– C.I. (candidat, soţie, copii)
– certificat de naştere (candidat, soţie, copii)
– certificat de botez (candidat, soţie, copii)
– certificat de căsătorie
– certificat de cununie bisericească
– binecuvântare căsătorie – din partea Chiriarhului
– recomandarea duhovnicului în vederea hirotoniei (candidat, soţie) – în care să se menţioneze dacă există sau nu impedimente la hirotonia candidatului – semnată şi ştampilată;
– cazier judiciar de la Poliţie – nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului;
– carnet de muncă / adeverinţe de vechime / extras REVISAL – completate la zi, certificate conform cu originalul, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină;
– adeverinţă medicală, cu menţiunea Apt fizic şi psihic – nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului.
6. ACTE DE STUDIU:
– diplomă de bacalaureat;
– atestat profesional – pentru absolvenţii de seminar;
– diplomă de licenţă în teologie + foaia matricolă
– diploma de master în teologie + foaia matricolă
– alte diplome, certificate, adeverinţe de absolvire a altor facultăţi, cursuri post-universitare, concursuri, cursuri de calificare, etc.
7. Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea / nerealizarea unor venituri din alte activităţi: firme, acţiuni, proprietăţi, drepturi de autor, etc.
8. Declaraţia soţiei că îşi va urma soţul şi că va locui împreună cu acesta în parohia încredinţată.


Actele solicitate se prezintă în original şi copie la Serviciul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului, unde se întocmește dosarul.

Etapele pentru ocuparea unui post clerical în Episcopia Caransebeşului

1. verificarea actelor, întocmirea dosarului și interviu – Serviciul Administrativ-Bisericesc;
2. audienţă, interviu şi cercetare canonică – PS Episcop Lucian
3. analizarea dosarului şi luarea unei decizii – Consiliul Eparhial sau Permanenţa Consiliului Eparhial.