Patriarhia Română: Concurs pentru preot militar la Batalionul 33 Vânători de Munte Posada

7 July 2021 Off By Herea Darius
Patriarhia Română: Concurs pentru preot militar la Batalionul 33 Vânători de Munte Posada

Sectorul Social Filantropic al Patriarhiei Române anunță că se va organiza, cu selecție la nivel național, concursul de ocupare pentru postul vacant de preot militar la Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada”,  U.M. 01042 Curtea de Argeș, jud. Argeș.

Depunerea dosarelor se face personal, la sediul Sectorului Social Filantropic și Misionar al Administrației Patriarhale, în termen de 30 zile de la data de 30.06.2021, la adresa: Bd. Regina Maria, nr. 1, bl. P5B, et. 6, ap. 16, sector 4, București.

Concursul se va organiza în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de înscriere.

Condițiile de înscriere sunt următoarele:

– candidatul să fie hirotonit preot, cu minimum 2 ani vechime în activitatea pastorală, absolvent de Teologie Pastorală, cu media minimum 8,50 și vârsta cuprinsă între 25 și 35 ani, cu ținută morală și situație canonică ireproșabilă.

Pentru constituirea dosarului de candidare și acordarea binecuvântării de participare la examen, se vor depune următoarele documente:

 • Binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia se află postul vacant (candidații care provin din alte eparhii trebuie să obțină, în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care se află postul vacant de preot militar);
 • Binecuvântarea și recomandarea ierarhului din eparhia din care provine candidatul;
 • Cererea de înscriere la concurs;
 • Copii acte de studii (diplomă de licențiat în teologie și foaie matricolă);
 • Copie act de identitate;
 • Fișă personală eliberată de eparhie;
 • Cazier judiciar;
 • Fișă medicală (tip recrutare);
 • Curriculum vitae;
 • Adeverință de vechime în preoție și copie după cartea de muncă;
 • Memoriu de activitate vizat de protoierie;
 • Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 • Certificat de competență operare pe calculator.