Anunț – Achiziționare servicii de catering

3 September 2021 Off By Herea Darius
Anunț – Achiziționare servicii de catering

Achiziționare servicii de catering – cod CPV -55520000-1

Denumirea proiectului – „Măsuri integrate pe teritoriul GAL Țara Gugulanilor”  – POCU cod SMIS 139388

Episcopia Caransebeșului intenționează să achiziționeze servicii de catering în cadrul proiectului „Măsuri integrate pe teritoriul GAL Țara Gugulanilor”  – POCU cod SMIS 139388, prin procedură proprie, în conformitate cu prevederile art. 68 al.2 lit. b din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Descrierea serviciilor vor fi achiziţionate:

În cadrul activității A.2 Furnizarea de servicii sociale pentru un număr de 130 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, subactivitatea A 2.1 Furnizarea de servicii sociale de tip centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă (alte terapii de recuperare), cod serviciu social 8891 CZ-C-VI, pentru persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială si organizarea taberelor de zi, se vor presta servicii de catering pentru copiii care participa la activități educaționale. Astfel, pentru o perioadă de 25 de luni consecutive, începând cu septembrie 2021 si pana în septembrie 2023, centrul va oferi beneficiarilor o medie de 180 de porții pe lună, însumând un număr de 4.420 de porții.

 Valoarea estimată a serviciilor este de 126.323,60 lei fără TVA.

Cei interesați pot avea acces la documentele achiziției la sediul Episcopiei Caransebeșului, în Caransebeș, str. Nicolae Corneanu, nr.5, jud. Caraș Severin în vederea urcării de oferte pe Serviciul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 15.09.2021, la sediul Episcopiei Caransebeș, orele 16.00 . Persoană de contact: Pr. Cons. Gabriel Gozman Pop – Coordonator Proiect Episcopia Caransebeșului; Tel. 0752002071; email: pocu.epc@gmail.com