Biserica din Câlnic va fi renovată prin intermediul Timbrului Monumentelor Istorice

14 November 2021 Off By Herea Darius
Biserica din Câlnic va fi renovată prin intermediul Timbrului Monumentelor Istorice

Institutul National al Patrimoniului a atribuit Municipiului Reşiţa, cu ocazia împlinirii a „250 de ani de industrie siderurgică”, prin Timbrul Monumentelor Istorice un grant în cuantum 100.000 lei/obiectiv (TVA inclus), destinat unui număr de 7 clădiri monument aflate in arealul municipiului, care este dedicat numai lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente aferente monumentului.

Monumentele nominalizate de echipa de proiect în consultanţă cu Primăria Reşiţa sunt:

 • Biserica Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru şi Pavel„ Câlnic monument categoria B, an datare:1799;
 • Biserica Evanghelică Reşiţa: monument categoria B, an datare:1901;
 • Biserica Maria Zăpezii: monument categoria B, an datare 1848;
 • Sinagoga: monument categoria B, an datare 1907;
 • Palatul Cultural: monument categoria B, an datare 1928;
 • Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici”: monument categoria B, an datare:1875-1900
 • una dintre cele 2 „Case Blăjiţa”, amplasate în Reşiţa Română, monument categoria B, an datare 1903.

Intervenţiile constau în:

 1. lucrări de refacere a integrităţii şi funcţionalităţii sistemelor de acoperire (ex. şarpante, învelitori, decoraţii) şi a sistemelor de colectare şi evacuare ape pluviale (jgheaburi, burlane, vazoane, sisteme de prindere, rigole)
 2. lucrări de reparaţii, completări, refaceri parţiale la finisajele exterioare
 3. lucrări de reparaţii, înlocuiri, completări, la tâmplăriile exterioare –uşi, porţi, ferestre, vitrine, obloane (înlocuiri locale ale elementelor sau părţilor din elementele componente care sunt deteriorate grav, completare/ refacere componente
 4. instalarea de elemente de signalectică /semnalizare/iluminat arhitectural   monument istoric

Contractele de execuţie lucrări au fost încheiate între beneficiarii direcţi ai lucrărilor şi firmele de construcţii executante în decursul lunii septembrie a anului în curs, lună în care s-au emis şi ordinele de începere a lucrărilor.

Toate obiectivele sunt în curs de execuţie, termenul de finalizare al lucrărilor fiind 10 decembrie 2021.

Reşiţa exersează pentru prima dată acest tip de investiţie, gestul INP, având rolul de a conştientiza utilizatorii monumentelor asupra importanţei clădirilor pe care le folosesc şi mai ales necesitatea de a salva, întreţine, pune în valoare însemnele patrimoniului local, de a ajuta beneficiarii acestora să opereze câteva intervenţii de reabilitare/salvare a clădirii de patrimoniu utilizate, punerea lor în valoare.

Prin efortul partenerilor în mediatizarea acestui demers se doreşte crearea unui impact stimulativ în comunitate, pe direcţia valorizării celui mai important însemn construit : patrimoniul.

Partenerii în promovarea acestui eveniment sunt: Banat TV, Direcţia Judeţeană de Cultură Caraş Severin, Episcopia Caransebeşului, Radio Reşiţa, Forumul Democratic al Germanilor din judeţul Caraş Severin, Primăria Reşiţa, Centrul Universitar Babeş Bolyai Reşiţa.(Arh. Ioana Mihăiescu)