Praznicul Rusaliilor, sărbătorit la Catedrala Episcopală din Caransebeș

20 June 2021 Off By Pavel Canea
Praznicul Rusaliilor, sărbătorit la Catedrala Episcopală din Caransebeș

La Praznicul Rusaliilor Părintele Episcop Lucian a săvârşit Sfânta Liturghie urmată de slujba Vecerniei plecării genunchilor, în Catedrala Episcopală cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeș, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, la care au participat mulți credincioși.

Sfânta Liturghie și Slujba Vecerniei din această zi de praznic a fost înfrumusețată de Corul Catedralei episcopale, condus de părintele profesor Petru Paica și de grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

În cuvântul său de după sfintele slujbe, Preasfințitul a explicat celor prezenți, semnificația praznicului. „Este într-adevăr o zi de mare Praznic Împărătesc pentru că Duhul cel Preasfânt s-a pogorât peste sfinții săi Ucenici și Apostoli și ei au început să grăiască în alte limbi, astfel încât toți cei prezenți la Ierusalim, la Praznicul Cincizecimii, au înțeles cuvântările Apostolilor, propovăduirea evangheliei”.

„Astăzi este ziua de naștere a bisericii creștine, a bisericii Mântuitorului Iisus Hristos, când s-au botezat ca la 3000 de suflete. Noi îl rugăm pe Mângâietorul să se sălășluiască și în inimile și sufletele noastre, ca noi să fim și să rămânem pnevmatofori, iar la finalul vieții să putem spune împreună cu Pavel: «Lupta cea bună m-am luptat, credința sfântă și dreaptă am păzit și călătoria acestei vieți am săvârșit»”, a spus Părintele Episcop.

Slujba Vecerniei ce se săvârșește imediat după Sfânta Liturghie în această zi de praznic este îmbogățită de 7 rugăciuni speciale, rostite în genunchi. Ele invocă ajutorul Sfintei Treimi, amintind de cele șapte daruri ale Sfântului Duh, care s-a pogorât în ziua Cincizecimii. De asemenea, în ele sunt prezente și cereri pentru cei adormiți în Domnul.

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru minunea ce s-a întâmplat la acest praznic și îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să-L trimită permanent peste noi și peste darurile pe care le punem înainte, pe Duhul cel Preasfânt, căci într-adevăr Mântuitorul le-a promis Apostolilor și prin ei și nouă, zicând: «Nu vă voi lăsa orfani, ci vă voi trimite un Mângâietor, Duhul Adevărului». Noi trăim în biserica harului, în biserica iubirii, o Cincizecime permanentă, de aceea se cuvine ca la fiecare Liturghie să ne bucurăm și să ne veselim duhovnicește și să zicem cu psalmistul David: «Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne veselim și să ne bucurăm întru ea»”, a mai precizat ierarhul.

De asemenea, a subliniat și faptul că „trebuie să fim atenți și să conlucrăm cu Duhul cel Preasfânt care este întru noi de la Taina Botezului, atunci când ne-am botezat în numele Preasfintei Treimi”.

Chiriarhul a sfinţit, potrivit tradiţiei bisericii noastre și spicele de grâu care au fost împărţite credincioşilor, alături de anaforă şi iconiţe cu Praznicul Rusaliilor.