Pomenire pentru primul episcop al reînființatei Episcopii a Caransebeșului din anul 1994

23 November 2021 Off By Pavel Canea
Pomenire pentru primul episcop al reînființatei Episcopii a Caransebeșului din anul 1994

La un secol de la nașterea episcopului Emilian Birdaș, în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeș, a fost săvârșită Sfânta Liturghie de un sobor de 4 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Pentru că astăzi, 23 noiembrie, se împlinesc 100 de ani de când s-a născut restauratorul Episcopiei Caransebeșului, s-au organizat o serie de manifestări spiritual-culturale cu acest prilej.

De dimineață a fost oficiată Sfânta Liturghie de către ÎPS Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, ÎPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, ÎPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului și PS Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, alături de un sobor de preoți și diaconi. La sfânta slujbă a participat și PS Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului. De asemenea, au luat parte preoți din municipiul Caransebeșului, părinți profesori împreună cu elevi seminariști de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu”, ostenitori ai Centrului Eparhial, oameni de cultură, istorici și mai mulți invitați din întreaga țară, din locurile unde și-a desfășurat activitatea vrednicul ierarh Emilian Birdaș.

Părintele Mitropolit Laurențiu a subliniat în cuvântul de final că acest eveniment a fost o mare sărbătoare. „Am venit ca să facem pomenirea primului ctitor, a celui care a fost chemat aici să aducă bucurie acestei părți din Banat, episcopul Emilian Birdaș, primul episcop al Episcopiei reînființate a Caransebeșului. Vreau să-i mulțumesc Preasfințitului Lucian că s-a gândit să creeze această sărbătoare, deși noi pomenim pe cei plecați dincolo, dar, pomenirea celor morți este cea mai puternică mărturie a vieții celei veșnice, este temelia credinței și a nădejdii noastre că timpul acesta pe care îl petrecem aici atât de scurt, se prelungește dincolo în veșnicie. Întristarea și părerea de rău și toate sentimentele, aceste acte care le trăim cu toții vizavi de cei dragi plecați dincolo sunt toate copleșite de bucuria că Dumnezeu ne va rândui și nouă să ne întâlnim dincolo în Împărăția Cerurilor cu toți cei plecați”, a spus ÎPS Laurențiu.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru Emilian Birdaș. De asemenea, a fost prezentată medalia comemorativă „Emilian Birdaș – un secol de la naștere (1921-2021) și 25 de ani de la trecerea la cele veșnice (1996-2021)”.

„Emilian episcopul a fost părintele nostru duhovnicesc, a fost și va rămâne un model de slujire și de apărare a bisericii strămoșești. Nu a precupețit nici un efort, toată energia sa și toată puterea lăuntrică a pus-o în slujba Bisericii celei una, sfântă, sobornicească și apostolească. Chiar dacă a avut o vârstă înaintată și-a dorit din tot sufletul să pună început bun și acestei Eparhii din Banatul de Munte, o eparhie răstignită de regimul comunist și înviată prin înscăunarea episcopului Emilian în august 1994. Acest vrednic episcop a ars pentru Biserica lui Hristos și a înțeles pe deplin cuvântul Sfântului Apostol Pavel: «pentru mine viața este Hristos, iar moartea un câștig», a înțeles că trebuie să lupte până la suflarea cea mai de pe urmă lupta cea bună pentru Biserica lui Hristos, pentru clerul și poporul binecredincios. De aceea, astăzi, Emilian, părintele nostru, ne-a adunat aici, în cetatea Caransebeșului, având ierarhi de seamă din Biserica Ortodoxă Română, care au venit la comemorarea ctitorului de eparhii și a ctitorului de biserici și locașuri sfinte, Emilian episcopul”, a afirmat Preasfințitul Părinte Lucian la final.

În continuare a fost vernisată și expoziția foto-documentară „Episcopul Emilian Birdaș – omul și arhiereul” la Colecția muzeală „Episcop Elie Miron Cristea” ce se află la Centrul eparhial din Caransebeș. Ierarhii prezenți la acest eveniment au vizitat și mormântul episcopului Emilian de la Biserica Sf. Ioan, făcând o slujbă de pomenire. Restaurantul Episcopiei Caransebeșului, vrednicul de pomenire Emilian Birdaș își doarme somnul de veci în Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, necropola episcopilor Caransebeșului.

Aceste manifestări organizate de Episcopia Caransebeșului cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte s-au desfășurat în perioada 22 noiembrie – 23 noiembrie, sub genericul „Un secol de la nașterea episcopului Emilian Birdaș 23 noiembrie 1921 – 23 noiembrie 2021”.