Adunarea Eparhială a Episcopiei Caransebeșului

5 February 2022 Off By Herea Darius
Adunarea Eparhială a Episcopiei Caransebeșului

La fiecare început de an, Eparhia Banatului de Munte convoacă Adunarea Eparhială, evenimentul reprezentând atât un moment de bilanț, cât și de planificare a noilor proiecte pentru anul în curs. Cu acest scop, membrii forului deliberativ al Eparhiei Banatului Montan s-au întrunit sâmbătă, 5 februarie, sub președinția Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, pentru a analiza activitatea desfășurată de toate sectoarele Episcopiei Caransebeșului în anul 2021 și pentru a creiona proiectele ce se doresc a fi implementate în anul 2022.

Chiar astăzi, 5 februarie, îl comemorăm pe înaintașul nostru, episcopul Ioan Popasu, care a trecut la cele veșnice în anul 1889, în data de 5 februarie. Tot în aceeași dată, în anul 1963, a trecut la cele veșnice episcopul martir al Caransebeșului, Veniamin Nistor. Așadar, data de de 5 februarie are conotații importante pentru istoria Eparhiei Caransebeșului. De aceea, am ales această zi atât pentru a-i comemora pe înaintașii noștri, dar și pentru a rememora și evidenția tot ceea ce s-a întâmplat în Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul, valoarea liturgică și culturală a cimitirelor din Patriarhia Română, anul 2021”, a precizat Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Ședința ordinară a debutat cu o slujbă de Te Deum, oficiată de un sobor de preoți condus de părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, în Paraclisul Episcopal cu hramurile „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” și „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta Centrului Eparhial.

Evenimentul a continuat în Sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” a Episcopiei Caransebeșului prin prezentarea raportului general din toate sectoarele și departamentele administrației eparhiale pe anul 2021, de către părintele Alin Câmpean, consilier administrativ-bisericesc al eparhiei. 

Unul dintre aspectele importante din cadrul raportului de activitate a fost implementarea proiectului, în contextul „Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”, ce a avut în vedere cercetarea tuturor cimitirelor parohiale și pomenirea la sfintele slujbe a celor adormiți, printre care s-au numărat și personalitățile bisericești și culturale ale Eparhiei, dintre care Părintele Episcop amintește pe vrednicul de pomenire Emilian Birdaș:

Am avut în anul 2021 un proiect eparhial de succes, apreciat atât de credincioșii noștri, cât și de preoții noștri, și anume am slujit 200 de parastase de obște în 200 de parohii din Eparhia noastră, cuprinzând aproape întreaga Eparhie, parastase prin care i-am comemorat pe strămoșii, moșii, părinții și frații noștri, rugându-ne pentru cei dragi ai noștri, care au plecat din această lume. Având grijă de cimitirele noastre, pentru că sunt bunuri sacre, am avut în vedere și mormintele personalităților, în mod special, cele ale episcopilor și preoților din Episcopia Caransebeșului. Anul trecut, l-am comemorat pe vrednicul de pomenire episcopul Emilian Birdaș, cel care a restaurat, a reînviat Episcopia noastră în august 1994, întrucât s-au împlinit 100 de ani de la nașterea ierarhului și 25 de ani de la trecerea sa în veșnicie”.

O preocupare importantă a Episcopiei prin Sectorul Social a fost acordarea de ajutoare financiare pentru probleme medicale și sociale, sprijinirea lucrărilor de renovare a spitalelor din județ, elevii cu probleme sociale au fost ajutați, persoanele vârstnice în contextul pandemiei Covid 19 au primit îmbrăcăminte, alimente, combustibil pentru încălzire, mobilier de uz casnic, etc, toate acestea ajungând la suma de aproximativ 1.500.000 de lei.

Pe lângă acestea, pentru toate spitalele din eparhie a fost oferit gratuit un număr de 200 de cărți de rugăciuni. Pentru Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, au fost oferite în dar de către Părintele Episcop Lucian pulsoximetre, tensiometre și termometre necesare pentru evaluarea pacienților suspecți de Covid.

Anul trecut, Departamentul de Tineret a desfășurat 5 campanii umanitare în valoare totală de 250.022 lei, cu peste 1.800 de beneficiari. De asemenea, au fost organizate 13 tabere educaționale, derulate pe parcursul a 62 de zile, pentru 530 de copii și tineri; 7 pelerinaje și excursii organizate de și pentru tineri; 11 reuniuni și sesiuni de formare a tinerilor și 14 activități în spațiul online – 7 ateliere și 7 conferințe cu invitați. Totodată, s-a  desfășurat campania „Donează sânge, salvează o viață”, campanie care va continua și în anul 2022. Prin această campanie, organizată în mai multe locații și mai multe etape, au donat sânge aproximativ 400 persoane.

Pentru anul 2022, se are în vedere continuarea programului educațional eparhial „Împreună pentru copiii noștri”, concretizat printr-o serie de activități catehetice, educative, misionare și cultural-artistice și dedicat atât copiilor și tinerilor, cât și părinților, precum și intensificarea și dezvoltarea activităților cu copiii și tinerii. Prioritar rămâne continuarea campaniilor umanitare și de voluntariat desfășurate de către tinerii de la ATOR Banatul de Munte și scrierea și implementara strategiei de lucru cu tinerii pentru perioada 2022-2026, în concordanță cu strategia implementată la nivel național de către Sectorul Teologic-Educațional al Patriarhiei Române

După prezentarea raportului, au fost formate 5 comisii de lucru care au discutat și analizat, fiecare în parte, proiectele prin care se pot intensifica viața bisericească în toate sectoarele de activitate ale Episcopiei Caransebeșului în cursul anului 2022. 

Prin proiectele care se doresc implementate sau continuate în Eparhia Banatului de Munte se urmărește dinamizarea implicării Bisericii în societate, prin comuniunea în rugăciune, anul 2022 fiind Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii, astfel, intensificându-se slujirea Sfintelor Liturghii și Sfintelor Masluri în cât mai multe parohii din întreaga Eparhie, ca o prioritate pentru anul în curs, după cum subliniază ierarhul:

Permanența consiliului eparhial, consiliul eparhial și adunarea eparhială au lucrat intens, frumos și bine pentru ca viața bisericească din Eparhia Banatului de Munte să fie o viață dinamică și în concordanță cu provocările veacului acestuia, mai ales că ne confruntăm, de aproape doi ani, cu această pandemie și credem că, din anul 2022, a venit momentul să îi adunăm pe credincioșii noștri la Biserică, la rugăciune, anul acesta fiind închinat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, rugăciunii. Credem că noi, slujitorii sfintelor altare, suntem chemați să mergem la propovăduire în toate parohiile noastre, în toate filiile din Eparhia Caransebeșului, să oficiem cât mai multe Liturghii, dar și Taina Sfântului Maslu, pentru că avem foarte mulți credincioși bolnavi, referindu-ne nu doar la bolile trupești, ci și la bolile sufletești cu care se confruntă credincioșii noștri”.

De asemenea, sunt vizate campaniile umanitare, sprijinirea învățământului teologic din eparhie, manifestări cultural-religioase, misiunea cu tinerii, accesarea de fonduri europene atât pentru activitățile filantropice, cât și pentru restaurarea unor locașuri de cult monument-istoric din municipiile Reșița și Caransebeș.

Privind manifestările cultural-religioase, Episcopia Caransebeșului va relua organizarea manifestării cultural-spirituale „Zilele credinței şi culturii în Episcopia Caransebeşului, ediţia a XV-a”, dar și a celorlalte manifestări susținute în mod tradițional de Centrul Eparhial, precum şi colaborarea cu instituțiile de cultură locale în vederea organizării unor manifestări cultural-religioase, conferințe, simpozioane, aniversări, expoziții.

La ședință, au participat aleşi ai clerului şi credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, care formează Adunarea eparhială – organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale unei eparhii.