Revederea promoției de absolvenți din anul 2009, la Seminarul Teologic din Caransebeș

31 May 2019 Off By Herea Darius
Revederea promoției de absolvenți din anul 2009, la Seminarul Teologic din Caransebeș

Joi, 30 mai, a avut loc întâlnirea de zece ani de la absolvirea Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, a promoției 2005 – 2009. Evenimentul a debutat prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți, alcătuit din părintele Train Constantin, fost director și profesor, și absolvenții acestei școli, care au intrat în cler după absolvire. Răspunsurile la strană au fost oferite de absolvenții mireni.

Evenimentul a avut loc la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, paraclis episcopal  din curtea Seminarului Teologic din Caransebeș. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșit un parastas pentru elevii și profesorii care au trecut la Domnul, apoi au fost rostite scurte cuvântări. Din partea promoţiei a vorbit părintele ieromonah Filotei Gherman, stareţ al schitului Bogâltin, care a mulţumit părintelui fost director, părintelui diriginte, părinţilor profesori şi profesorilor care s-au ostenit în timpul anilor de studii, dar şi colegilor care au participat la întâlnirea de 10 ani: „Iată că locul acesta minunat, Seminarul Teologic din Caransebeş este locul care ne-a format ca slujitori ai lui Hristos şi locul care ne-a adus prieteni şi fraţi pentru toată viaţa, chiar dacă slujirea noastră se săvârşeşte în locuri diferite. Dar frăţia noastră se desăvârşeşte şi se înveşniceşte prin aceea că săvârşind Sfânta Liturghie, împreună cu profesorii noştri, mărturisim că prietenia noastră este nu doar pe viaţă, ci şi în veşnicie, întrucât nădăjduim că aşa cum astăzi am fost adunaţi în jurul altarului, şi în veşnicie vom sta adunaţi în jurul Arhiereului Cel veşnic, Hristos – mai marele păstorilor”.

Din partea corpului profesoral a vorbit părintele Constantin Train, fost director şi profesor al acestei şcoli teologice: „Îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să fim din nou astăzi împreună, slujind Sfânta Liturghie, în această bisericuţă, unde ne adunam în timpul anilor de studii, pentru a face rugăciunile de dimineaţă şi de seară, şi să ne revedem la aceeaşi masă a altarului, cei care odinioară au fost ucenici, iar acum sunt fraţi ai noştri, împreună slujitori cu noi, cei ce le-am fost dascăli în cele ale preoţiei. Timpul zboară, şi ne obligă şi pe noi, ca mergând împreună cu el, să facem cele bune şi de folos, cele spre mântuirea sufletelor noastre şi spre slava lui Dumnezeu. Evanghelia care s-a citit astăzi este emblematică pentru misiunea noastră preoţească, ea vorbind despre Păstorul cel Bun, Mântuitorul Hristos, pe ale Cărui urme şi noi păşim. El este Cel care ne întăreşte paşii când slăbim sau când ne poticnim în drumul preoţiei. Domnul Hristos ne-a trimis ca să fim lumină lumii! Şi trebuie să fiţi lumină lumii! atât cei care slujiţi altarului, cât şi cei care Îl slujiţi pe Hristos în societate, în mijlocul oamenilor. Chiar dacă nu am îmbrăcat haina preoţească, prin faptul că suntem absolvenţi ai acestei şcoli, avem datoria sfântă de a-L mărturisi pe Hristos oamenilor, acolo unde ne aflăm. Aş vrea să vă întăresc credinţa în ajutorul şi ocrotirea lui Dumnezeu, prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor care Îl iubesc pe El (Rom. 8, 28)”.  În continuare, în fosta sală de clasă a avut loc ora de dirigenție, cu strigarea catalogului, iar fiecare absolvent prezent a prezentat parcursul vieții sale de la absolvire până în momentul actual. (Ieromonah Filotei Gherman)