Masă rotundă de Ziua Bibliei la Caransebeș

15 November 2019 Off By Pavel Canea
Masă rotundă de Ziua Bibliei la Caransebeș

În anul 2006 a fost instituită prin hotărâre sinodală ziua de 13 noiembrie ca fiind Ziua Bibliei, această zi fiind legată de cea de prăznuire a celui mai mare exeget al Sfintei Scripturi, Sfântul Ioan Gură de Aur. În Episcopia Caransebeșului s-a organizat un eveniment cultural pentru a marca această zi în data de 14 noiembrie.

Catedra de studii biblice a Secției de Teologie Didactică din Caransebeș a ales în acest an să organizeze o masă rotundă cu prilejul acestei sărbători tocmai în ajunul începerii Postului Nașterii Domnului pentru a crea o punte duhovnicească între studierea Cuvântului lui Dumnezeu și punerea lui în aplicare în perioada postului.

Astfel joi, 14 noiembrie, la sediul Facultății de Teologie s-a organizat o dezbatere biblică în debutul căreia părintele conf. univ. dr. Ioan Mihoc a susținut un referat cu tema „Cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător. O meditație patristică la Evrei 4, 12”. Părintele profesor le-a explicat elevilor seminariști, studenților și masteranzilor cum tâlcuiesc Sfinții Părinți versetul 12 din capitolul 4 al Epistolei către Evrei.

În continuare și părintele asist. univ. dr. Laurențiu Georgescu a pus în atenția celor prezenți o temă importantă plecând de la textul scripturistic Ps. 81, 6 și anume „Îndumnezeuirea-scopul vieții creștine”.

După prezentarea referatelor de către părinții profesori elevii, studenții și masteranzii au avut posibilitatea să pună întrebări, dar au și adus completări pertinente pe marginea celor expuse.

Ziua Bibliei are drept scop să reamintească fiecăruia datoria morală şi de conştiinţă de a citi Sfânta Scriptură, având în vedere rolul acesteia în viaţa liturgică şi formarea duhovnicească a credincioşilor. Despre Biblie, Sfântul Ioan Hrisostom spune că „nu este nimic în paginile ei care să nu fie spus cu scop, care să nu aibă ascuns mare folos; nimic nu este inutil, totul a fost dictat de către Duhul Sfânt”.