Examen de atestare a cunoștințelor la Seminarul Teologic din Caransebeș

3 June 2021 Off By Pavel Canea
Examen de atestare a cunoștințelor la Seminarul Teologic din Caransebeș

La Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș s-a desfășurat examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru elevii clasei a 12-a. Evenimentul a avut loc miercuri, 2 iunie, la finalizarea celor 4 ani de cursuri teologice și a debutat cu un moment de rugăciune în Biserica cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din incinta Seminarului.

În continuare, comisia de examinare, prezidată de Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului şi formată din părinţi profesori ai Seminarului Teologic, a evaluat competențele elevilor din ultimul an al acestei prestigioase instituţii de învăţământ teologic.  

Prima parte a examenului a constat în susţinerea lucrării de atestat, lucrare ştiinţifică, întocmită de fiecare candidat, iar cea de-a doua parte, cea practică, a constat într-un examen oral la disciplinele Liturgică, Tipic, Muzică, Catehetică şi Omiletică.

Cu acest prilej, chiriarhul locului a adresat un mesaj de încurajare tinerilor absolvenţi, îndemnându-i la mărturisirea cu tărie a dreptei credinţe şi iubire de Dumnezeu şi de aproapele.

„Acest examen le certifică competențele și aptitudinile în domeniul teologiei, iar promovarea lui este importantă atât din perspectiva admiterii la Facultatea de Teologie, cât și mai târziu, atunci când vor sluji altarele bisericii noastre. Ne bucurăm că elevii noștri, cei care au susținut acest examen, au fost foarte bine pregătiți atât la partea teoretică, cât și la cea practică și le dorim pe mai departe mult succes la examenul de Bacalaureat și la admiterea la Facultate”, a afirmat la final părintele profesor Rusalin Isac, directorul Seminarului Teologic din Caransebeș.

După reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din Caransebeş, în anul 1865, primul episcop, Ioan Popasu, a reuşit încă din noiembrie acelaşi an, să mute la Caransebeş secţia românească a institutului teologic din Vârşeţ.

Istoria Seminarului Teologic Liceal „Ioan Popasu“ din Caransebeş este una bogată şi frumoasă. În anul 1927, Institutul Teologic se transformă în Academie teologică ce funcţionează până la reforma învăţământului din 1948, dată la care au loc unele modificări structurale prin hotărâri oficiale mai mult sau mai puţin benefice.

În acest sens, până în 1955, din forma superioară de învăţământ teologic, la Caransebeş a rămas o Şcoală de cântăreţi bisericeşti, ridicată apoi la gradul de Seminar teologic cu cinci ani de studii, primi doi ani pentru cântăreţi bisericeşti, iar următorii trei pentru elevii seminarişti. Metamorfoza nu s-a oprit aici, ci, din 1993, prin integrarea în reţeaua învăţământului de stat, această şcoală devine Seminarul Teologic Liceal „Ioan Popasu“. În anii 1993-1996, pe lângă seminar, a funcţionat şi Şcoala postliceală de cântăreţi bisericeşti şi învăţători, iar din 1993 a fost reactivată Şcoala de cântăreţi bisericeşti, cu durata de trei ani. Şcoala de cântăreţi a funcţionat până în anul 2000. Începând cu anul 2015 la Seminarul Teologic din Caransebeș studiază și fete.