Despre elocvență, contemplare, poezie la Sfinții Trei Ierarhi

31 January 2019 Off By Herea Darius
Despre elocvență, contemplare, poezie la Sfinții Trei Ierarhi

Miercuri, 30 ianuarie, după slujba Acatistului închinat Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, în sala de festivități a Centrului Cultural – Misionar „Tabor”, al parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița, a avut loc dezbaterea temei: Gândul ce pătrunde în adâncimea lucrurilor. Despre elocvență, contemplare, poezie la Sfinții Trei Ierarhi, moment filocalic, anunțat și promovat ca invitație pentru credincioșii parohiei.

Comunicarea temei, într-o prezentare captivantă în imagini și mesaj, o modalitate potrivită de îndrumare duhovnicească, ce invită la o incursiune pe filonul gândirii teologice și a trăirii întru mărturisire a celor trei părinți patristici, focalizată în special asupra acelor vremuri de mare tulburare teologică, prin care trecea Biserica lui Hristos, din acea epocă patristică a veacului IV, comună celor Trei Mari Sfinți Ierarhi și Dascăli, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan  Gură de Aur, odată  cu formarea lor intelectuală, teologică și duhovnicească.

De altfel, tema propusă și susținută, este o redare puctuală, inspirată din seria convorbirilor duhovnicești cu arhimandritul georgian Rafail Karelin, un duhovnic harismatic, autorul cărții: Drumul spre cunoașterea de sine. Convorbiri despre viața duhovnicească, lucrare ce conține și această temă patristică, un discurs închinat sfinților Trei Ierarhi, «în care, lectura lor trebuie să fie, aș spune eu, o lucrare creatoare, edificatoare, ce va îmbrăca gândurile tale în imagini limpezi şi de neuitat, care pătrund până în adâncul sufletului, și se întipăresc pentru totdeauna în inimă – avea să spună teologul și duhovnicul din acest interviu”.

În continuarea serii filocalice, cei prezenți au asistat la un cadru de comunicări, ce au parcurs aspecte din viața, învățătura și activitatea Sfinților Trei Ierarhi, „ce îndeplinesc, am spune ‒ noi, o importanță majoră în teologia Bisericii de Răsărit, temelie în doctrina despre, Taina Euharistiei și Taina Pocăinței, fiind, totodată model de slujire jertfelnică în faptă și cuvânt pentru Dumnezeu și poporul Lui, dintre ei, fiind; autori ai Sfintei Liturghii, ai așezămintelor sociale sau al cuvântărilor teologice; autori în clarificarea dogmei trinitare, de altfel, comună teologiei Sfinților Trei Ierarhi, va statornicii pentru totdeauna, învățătura despre marea taină a Creștinătăţii: Sfânta Treime – izvor de viață veșnică, Taină și Revelație în Euharistiei”, avea să sublinieze părintele Borislav Tasici, în calitate de organizator al acestui seri duhovnicești.

În partea a doua a întâlnirii, de asemenea, potrivit în contextul zilei, a fost vizionat și documentarul : Fericitul Augustin și părinții capadocieni – documentar – TVR, realizat de Radu Găină. Un mijloc binevenit, ce surprinde în puncte de reflecție asupra temelor teologice acestor părinți patristici din Răsărit și din Apus, cum ar fi prezența și lucrarea Harului în unitatea adevărului, despre ființa Binelui, prezența răului în lume, despre anumite asemănări între Fericitul Augustin, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nyssa și Sf. Grigorie de Nazianz, precum, și alte abordări ale aceluiași comun versant teologic –  dar, cu viziuni și limbaj expus diferit și în același timp într-o oarecare apropiere, prezent într-un mod transparent în opera lor exegetică, catehetică și omiletică.

În încheiere părintele îndrumător și-a expus bucuria expunerii acestei teme teologice și de spiritualitate, celor prezenți, amintind că această seară duhovnicească, unitară în expunere și comunicare, zicem noi, este o formă de recunoștință adusă lui Dumnezeu, Cel ce a trimis în lume, pe cei Trei Sfinți Ierarhi – Vase ale luminii și luminători ai lumii acesteia ,,dificile și complexe”. (Pr. dr. Borislav Tasici)