Întrunirea Cercului pastoral-misonar Valea Almăjului

23 February 2019 Off By Herea Darius
Întrunirea Cercului pastoral-misonar Valea Almăjului

În Anul omagial al satului românesc, în Parohia Pârvova s-a desfășurat joi, 21 februarie, întrunirea Cercului pastoral-misionar Valea Almăjului. În prezența părintelui protopop Iosif Frenț și sub coordonarea părintelui Mihail Călin de la Parohia Șopotu Nou, întrunirea a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, de către părintele Ion Cherescu de la Parohia Bozovici și părintele Ion Stroiescu de la Parohia Dalboșeț. Strana a fost formată din părintele coordonator Mihail Călin, părintele Cătălin Primejdie – Parohia Prigor, părintele Nicolae Băcilă – Parohia Bănia și părintele Răzvan Rădoi – Parohia Eftimie Murgu.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele Călin Smeu de la Parohia Moceriș, care a vorbit despre „Pilda Fiului Risipitor”: „Pilda Fiului Risipitor ne mărturisește că s-a făcut foamete mare în acea țară. Dumnezeu, în purtarea Sa de grijă fată de această lume, îngăduie să se abată foametea, ca prin ea omul să se trezească din păcat. Este trist, însă adevarat, că adesea omul se roagă pentru sănătate, doar atunci când nu o mai are. <<Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea, trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țară aceea, și el a început să ducă lipsă. (Luca 15, 13-14)>>”

Întrucât acest an este dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Patriarhului Nicodim Munteanu, la finalul Sfintei Liturghii, soborul preoțesc a oficiat și o slujbă de pomenire pentru acesta. În cadrul slujbei a fost pomenit și Mitropolitul Vasile Lăzărescu al Banatului, care, la data de 21 februarie 2019 a împlinit 50 de ani de la trecerea în veșnicie. Au mai fost pomeniți și preoții care au slujit în Biserica din Pârvova, cei care în prezent sunt mutați la Domnul.

În cadrul întâlnirii s-au prezentat și două referate, de către părintele Martin Valușescu de la Parohia Pătaș și părintele Iosif Buzangia din Parohia Pârvova. Părintele Martin a susținut referatul, vorbind despre „Cooperarea dintre biserică și școală – contribuție majoră în promovarea educației copiilor și tinerilor de la sate”, arătând că: „(…) Educația creștină are drept, început și sfârșit, dragostea de om și de Dumnezeu, în vederea fericirii omului pe pământ și în ceruri. Prin realizarea ei pe pământ, această educație urmărește să câștige Împărăția cerurilor. (…)”. La rândul lui, părintele paroh Iosif a prezentat referatul intitulat „Părintele Nicodim Munteanu – traducerile și activitatea publicistă și editorială”, precizând și câteva lucrări originale și prelucrări (traduceri) ale Patriarhului Nicodim, spunând că: „(…) Pe temeiul operei sale cărturărești, recunoscându-i-se contribuția pe tărâmul literaturii bisericești, Patriarhul a fost ales membru de onoare al Academiei Române, la 15 octombrie 1918. De asemenea, a fost proclamat <<Doctor Honoris Causa>> al Universității din Cernăuți, în anul 1920. (…)”

Întrunirea s-a sfârșit cu un cuvânt de încheiere, rostit de către părintele coordonator Călin Mihail, cu discuții despre câteva probleme administrative și duhovnicești cu care se confruntă parohiile, cu o agapă frățească, dar nu în ultimul rând, părintele protopop Iosif Frenț, a mulțumit preoților pentru prezență, slujire și cuvintele de învățătură. (Claudiu Românu)