Bucurie duhovnicească la hramul Parohiei „Pogorârea Sf. Duh” din Reșița

18 June 2019 Off By Herea Darius
Bucurie duhovnicească la hramul Parohiei „Pogorârea  Sf. Duh”  din Reșița

Duminica Rusaliilor atunci când întreaga Biserică Ortodoxă prăznuiește Pogorârea Sf. Duh și întemeierea Bisericii Creștine, a fost una de aleasă bucurie duhovnicească dar și plină de har și binecuvântare pentru credincioșii Parohiei „Pogorârea Sf. Duh” din Reșița, veniți într-un număr mare la hramul bisericii din cartierul reșițean Govândari. La această comuniune a bucuriei pe lângă cei doi preoți ai bisericii: pr. Emil Crăciun și pr. Damaschin Tătaru, au participat și alți clerici de la parohiile reșițene: pr. Nicolae Hațiegan de la parohia „Schimbarea la Față”, pr. dr. Borislav Tasici de la parohia „Adormirea Maicii Domnului”, pr. prof. Bogdan-Claudiu Petanec de la Colegiul Tehnic Cărășean și pr. Petru Popovici, parohul comunității ucrainiene.

În cadrul Sfintei Liturghii un bogat cuvânt de învățătură a fost rostit de pr. dr. Borislav Tasici care a precizat că: „Cincizecimea este trimiterea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii asupra Sfinților Apostoli adunați în jurul Maicii Domnului, așa, cum regăsim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul întâi, a însemnat nu doar împlinirea unei promisiuni făcute de Mântuitorul înainte de slăvita Sa Înălțare la ceruri (Fapte 1,8), ci mai ales momentul nașterii Bisericii ca Ființă vie, ca Trup mistic al cărui cap este Hristos însuși. Duhul sfânt este „Sufletul” acestui Trup. El adună „mădularele” sale într-o unitate ființială  (Rom 12 sau 1 Cor 12) și îi dă viață, iar această viață pe care i-o dă, nu este alta decât aceea a Sfintei Treimi. Cincizecimea creștină — ziua Pogorârii Duhului Sfânt — când Dumnezeu a dat omenirii Legea Nouă a „închinării în duh și în adevăr”, scrisă „cu Duhul Dumnezeului Celui viu” în inimi şi nu pe lespede de piatră (adevăr invocat în epistola a doua către Corinteni, capitolul 3), este prefigurată în Vechiul Testament de Cincizecimea iudaică (Ieșirea 34, 22; Deuteronomul 16,10), care se celebra prin repaus sabatic şi „adunare sfântă”, la cincizeci de zile după Paști. Fiind corelată cu Paştile, în tradiţia iudaică, Cincizecimea se mai numea şi „Încheierea Paştilor” , iar după specificul jertfelor „Sărbătoarea prinoaselo”, momente ce constituiau o mare bucurie obştească, închinate lui Dumnezeu.  Cincizecimea Vechiului Testament, ca şi Cincizecimea creştină, nou testamentară, care marchează încheierea Revelației Sinaitice, sunt într-o strânsă legătură cu Sfintele Paşti; de altfel, toate sărbătorile creştine îndeplinesc prin semnificaţia lor teologică un pronunţat caracter pascal, iar Cincizecimea va fi un praznic neîncetat, orientând Biserica spre marea întâlnire a celei de a doua veniri a lui Hristos, spre Parusie”.

 În cadrul Sfintei Liturghii mulți credincioși și copii s-au împărtășit cu Sfintele Taine. După săvârșirea Sfintei Liturghii, conform rânduielii bisericești a fost săvârșită în continuare Slujba Vecerniei, numită și „Slujba plecării genunchilor” cum mai este cunoscută această vecernie specială, în cadrul căreia s-au citit șapte rugăciuni împărțite în trei grupe. Prin aceste rugăciuni atât clerul cât și poporul  binecredincios invocă ajutorul Sfintei Treimi, amintind prin aceasta de cele șapte daruri ale Duhului Sfânt, atât de necesare în perspectiva mântuirii.

„ A fost o zi deosebită, o zi de aleasă sărbătoare, încărcată de emoție sfântă la hramul parohiei noastre, căci Bunul Dumnezeu nu ne uită niciodată și nu ne lasă singuri, trimițând din cer atât prin Sfintele Taine cât și prin Sfânta Liturghie pe Preasfântul Său Duh ca să ne curățească de tot păcatul și de toată întinăciunea, să ne sfințească și să ne călăuzească pe calea mântuirii. Bucuria noastră a fost cu atât mai mare, văzând că biserica a fost înfrumusețată de mulțimea credincioșilor”, a precizat părintele paroh Emil Crăciun.

Parohia a oferit tuturor credincioșilor prezenți, agapa bucuriei, căci pe lângă frunzele de tei binecuvântate la Sf. Liturghie s-au împărțit pachețele alimentare și caserole cu dulciuri. Într-o lume în care păcatul dezbină pe oameni tot mai mult, ne bucurăm că sub cupola Bisericii celei Una și întemeiate la Cincizecime, Sfântul Duh care se pogoară în chip tainic la fiecare Sfântă și Dumnezeiască Liturghie ne-a adunat pe toți cei credincioși ca să fim Una în Hristos și nădăjduim ca darurile Sfântului Duh primite la Taina Sf. Botez să le facem lucrătoare spre folosul nostru duhovnicesc și spre a noastră mântuire.