Întrunirea Cercului pastoral-misionar în Parohia Șopotu Nou

20 June 2019 Off By Herea Darius
Întrunirea Cercului pastoral-misionar în Parohia Șopotu Nou

Marți, 18 iunie, preoții aparținători Cercului pastoral-misionar Valea Almăjului s-au reunit în Parohia Șopotu Nou din Protopopiatul Băile Herculane. Întâlnirea a debutat cu slujirea Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur începând cu orele 10, având ca preoți slujitori pe părintele Pavel Iovanescu, preot paroh al parohiei Prilipeț și părintele Iosif Buzangia, preot paroh al parohiei Pârvova. La finalul Sfintei Liturghii s-a săvârșit o slujbă de pomenire în cinstea preoților și profesorilor de seamă, adormiți în Domnul, care au slujit cu vrednicie la altarul bisericii și la catedra școlară.

În continuare, părintele Ilie Nicolicea de la Parohia Borlovenii Noi a ținut un referat cu tema „Patriarhului Iustin Moisescu – activitatea cărturărească şi pastorală”. În cadrul acestui referat părintele a evidențiat și subliniat activitatea cărturărească și pastorală a vrednicului de pomenire patriarh al României Iustin a avut-o în cadrul activității sale: „A inițiat marea colecție intitulată «Părinți și scriitori bisericești», proiectată în 90 de volume, precum și colecția «Arta creștină în România», în 6 volume. S-a tipărit o nouă ediție sinodală a Sf. Scripturi (1982), o nouă ediție a Noului Testament (1979), manuale pentru învățământul teologic superior și pentru seminariile teologice, teze de doctorat, cărți de cult. Și-au continuat apariția revistele centrale bisericești și cele mitropolitane, ca și buletinele, comunităților ortodoxe române de peste hotare”; „a contribuit la restaurarea marilor noastre monumente bisericești, reluându-și la București vechea osteneală de la Iași, din Moldova și Bucovina. Stau mărturie mănăstirile: Curtea de Argeș, Cheia, Zamfira, Viforâta, Dealu, Cernica, Pasărea, Tigănești, Caldărușani, Sfântul Spiridon Nou, Sfântul Gheorghe și însăși Catedrala patriarhală”.

Al doilea referat în cadrul întâlnirii a fost susținut de părintele Vasile Grecu de la Parohia Borlovenii Vechi, cu tema „Impactul distructiv al prozelitismului religios asupra satului românesc tradiţional şi soluţii pastoral-filantropice pentru diminuarea acestuia”. În cadrul referatului, părintele a subliniat efervescența cu care anumite culte neo-protestante și-au desfășurat în trecut activitatea de prozelitism în zona Valea Almăjului, apoi a amintit și de importanța implicării preoților și credincioșilor păstoriți în activități cu caracter filantropic și de consiliere pentru cei aflați în nevoie.

După discuțiile pe marginea acestor referate, preoții au participat apoi la o agapă frățească, mulțumind lui Dumnezeu pentru ziua petrecută în rugăciune și comuniune. (Pr. Mihail Călin)