Praznicul Rusaliilor la Băile Herculane

18 June 2019 Off By Herea Darius
Praznicul Rusaliilor la Băile Herculane

Foarte mulți credincioși au participat la sărbătoarea Rusaliilor, duminică, la slujba Utreniei și la Sfânta Liturghie urmată de slujba Vecerniei plecării genunchilor, săvârșite de către părintele Marius Dănănău, părintele Constantin Cilibia și părintele Nicolae Pereș, în Biserica „Schimbarea la Față” din orașul stațiune. În cadrul Sfintei Liturghii, tineri și copii au primit Sfânta Euharistie, împărtășindu-se cu Trupul și Sângele Mântuitorului.

Rostind cuvântul de învățătură, părintele Constantin Cilibia a vorbit credincioșilor despre puterea harului Duhului Sfânt, precizând că: „Este foarte important ca Duhul Sfânt să se afle în fiecare dintre noi, fiindcă prin puterea harului Său, el sădeşte în sufletele noastre părerea de rău pentru greşelile şi păcatele noastre, căinţa, puterea spre îndreptare, face să crească puterile noastre duhovniceşti în luptă cu ispitele trupului şi ale lumii, în luptă cu păcatul, în luptă cu înşelăciunile, meşteşugurile şi uneltirile diavolului. Sfântul Duh ne deschide şi ne luminează ochii minţii ca să înţelegem că Hristos nu este un simplu om, ci Dumnezeu adevărat.” În încheierea cuvântului, părintele și credincioșii s-au adresat Duhului Sfânt, rostind Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Cel ce pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin.

Este de remarcat faptul că la acest praznic soleea bisericii din Băile Herculane a fost împodobită cu ramuri de tei și nuc. Acest obicei este păstrat în orașul balnear, în fiecare an la sărbătoarea Rusaliilor, deoarece aceste ramuri închipuiesc limbile de foc, ce s-au pogorât asupra Apostolilor la praznicul Cincizecimii.

După otpustul Sfintei Liturghii, preoții slujitori au oficiat și slujba Vecerniei plecării genunchilor, în cadrul căreia au fost citite şapte rugăciuni de binecuvântare a ramurilor verzi de tei și nuc, care s-au împărțit, apoi, credincioşilor, simbolizând darurile cele bogate ale Sfântului Duh. În încheiere, credincioșii prezenți au fost miruiți și au primit anaforă. (Claudiu Românu)