Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi prilej de comuniune euharistică pentru teologii caransebeșeni

30 January 2020 Off By Pavel Canea
Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi prilej de comuniune euharistică pentru teologii caransebeșeni

Ocrotitorii școlilor teologice au fost sărbătoriți la Catedrala Episcopală din Caransebeș de către teologii caransebeșeni. Astfel, elevii seminarişti de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, precum şi studenţii teologi ai Secției de Teologie Ortodoxă-Didactică din municipiu, însoțiți de cadrele didactice, au participat la Sfânta Liturghie oficiată de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. La momentul potrivit mulţi teologi și credincioși s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

„Se cuvenea ca și în acest an să fim împreună cu profesorii de teologie la această sărbătoare a ocrotitorilor învățământului teologic din întreaga Ortodoxie. De asemenea, ne bucurăm că astăzi la Sfânta Liturghie s-au împărtășit foarte mulți studenți și elevi teologi, pregătindu-se din timp pentru a primi Trupul și Sângele Mântuitorului. Iată cum elevii și studenții noștri teologi înțeleg că fără comuniune euharistică, fără o viață autentică în Hristos, nu putem vorbi despre Dumnezeu, nu putem teologhisi și nu putem înțelege învățăturile creștine predate la orele de curs, atât în Facultate cât și la Seminar”, a spus Părintele Episcop la final.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfințitul Lucian a pomenit și pe cei trecuți la Domnul din rândul profesorilor, studenților și elevilor de la instituțiile de învățământ teologic din Caransebeș. Deşi învăţământul teologic propriu-zis a luat fiinţă şi s-a organizat în Caransebeş odată cu reînfiinţarea Episcopiei Caransebeşului sub ierarhie română, în anul 1865, există totuşi indicii sigure că Biserica Ortodoxă Română de pe aceste meleaguri nu a fost lipsită de-a lungul vremii de posibilitatea de a-şi forma mereu slujitori ai Sfintelor Altare.

Cuvântul de învățătură la această sărbătoare a fost rostit de părintele profesor Laurențiu Georgescu, cadru didactic la Secția de Teologie Ortodoxă-Didactică din Caransebeș. La sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi alături de tinerii teologi au participat la sfânta slujbă și numeroși credincioși.

„Îi rugăm pe Sfinții Trei Ierarhi să rămână pe mai departe mijlocitori înaintea Tronului Preasfintei Treimi pentru a noastră mântuire și să ne învețe să ne rugăm cu adevărat și să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-au înțeles ei, l-au tâlcuit și l-au propovăduit. Cred că în această societate controversată trebuie să luăm aminte mai mult la viața aleasă și sfântă a Sfinților Trei Ierarhi care ne-au lăsat pe lângă o operă bogată și profundă din punct de vedere teologic și spiritual, ne-au lăsat și viața lor, o viață în Hristos și pentru Hristos”, a mai arătat Preasfințitul Părinte Lucian.  

Mergând pe firul istoriei, în cei 154 de ani de existenţă, învăţământul teologic din Caransebeş a rămas o constantă bine definită a Banatului Montan, chiar şi atunci când activitatea Episcopiei din Caransebeş a fost suspendată de regimul comunist.