Crăciunul la Moldova Nouă

26 December 2020 Off By Herea Darius
Crăciunul la Moldova Nouă

Praznicul Nașterii Domnului Iisus Hristos a fost un prilej de mare bucurie pentru credincioșii din orașul Moldova Nouă. Crăciunul – ziua Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos ziua pe care cu aproape 2000 de ani în » urmă corul îngerilor a salutat-o cu cântarea cerească: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni binevoire ” a trezit în sufletele credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie, conștiința vie a darului pe care îl revarsă Dumnezeu peste dreptmăritorii creștini cu ocazia slăvitului Praznic. „În peşteră Te-ai sălăşluit, Hristoase Dumnezeule, ieslea Te-a primit, păstorii şi magii Ţi s-au închinat” (Stihiră la stihoavnă). Văzând neamul omenesc pierind din pricina păcatelor, Fiul lui Dumnezeu Se pogoară pe pământ. „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Unul-Născut…ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere” (Gal. 4, 4-5).

La momentul potrivit părintele a dat citire pastoralei Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului prin care s-a evidențiat cele două feluri de oameni care se bucură și cei care nu se bucură de venirea Domnului Hristos în lume.

În cadrul Sfintei Liturghii credincioșii au fost colindați de Corul Asociației de Pensionari din Moldova Nouă și tinerii de la Centrul de Tineret „Sfânta Varvara”.

În încheiere părintele Ion Nedelcu a oferit daruri pentru toți copiii și bătrânii prezenți la slujbă.