Slujiri arhierești pe Valea Pogănișului

12 July 2021 Off By Herea Darius
Slujiri arhierești pe Valea Pogănișului

În Duminica a treia după Rusalii, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit duhovnicește în mijlocul credincioșilor din Filia Valea Mare a Parohiei Duleu din Protopopiatul Reșița. Ierarhul a târnosit biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, ridicată între anii 1800 și 1804, însă netârnosită până în prezent.

După slujba de târnosire, Preasfințitul Părinte Lucian a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

În Duminica a treia după Rusalii, Dumnezeu a rânduit să poposim duhovnicește în filia Valea Mare, Parohia Duleu, comuna Fârliug, Protopopiatul Reșița. Bucuria a fost mare pentru credincioși, fiind doar 70 de suflete în această comuniune euharistică. Cu toate acestea, au venit, în număr mare, să fie alături de noi, de părinții arhidiaconi, de părintele protopop, s-au închinat în Sfântul Altar, au sărutat Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie, au fost miruiți cu untdelemn sfințit, au fost stropiți cu apă sfințită, primind din partea noastră o iconiță cu Mântuitorul Hristos. Bucuria este deplină și pentru noi, întrucât îndrăznim să spunem, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, «ne-am făcut slujba deplin», ne-am străduit astfel, fiind alături de bunii noștri credincioși și alături de preoții noștri care ne-au înconjurat cu multă dragoste”, a precizat Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

În continuarea cuvântului său, ierarhul a chemat credincioșii să împlinească voia lui Dumnezeu, să lepede faptele celui rău și să se unească, pentru totdeauna, cu Hristos:

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și încercăm să medităm la cuvântul Mântuitorului Hristos din Evanghelia de astăzi, cuvânt care ne îndeamnă pe toți la discernământ, la dreapta socoteală, la căutarea Împărăției lui Dumnezeu, la căutarea vieții spirituale, în mod special. Mântuitorul ne spune, în predica de pe munte, în cuvântul Evangheliei de astăzi: «Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte de trebuință trupului se vor adăuga vouă.» Nu putem sluji la doi domni, lui Dumnezeu și lui Mamona. Să încercăm, deci, să ne lepădăm în fiecare zi de cel rău, de Satana, și de toate lucrurile lui, și de toți slujitorii lui, și de toată trufia lui, și să ne unim, pentru totdeauna, în toată vremea și în tot ceasul, cu Hristos, Domnul și Stăpânul vieții noastre. Să-L iubim pe Domnul cu toată ființa noastră, să ne închinăm Domnului, și să ne închinăm Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, Treimii celei de-o ființă și nedespărțite. Dumnezeu să ne ajute ca predica Mântuitorului de pe munte să aducă și în sufletele noastre rod însutit, spre câștigarea vieții celei veșnice.

Pentru lucrările efectuate la biserică, dar și pentru întreaga activitate de slujire desfășurată atât în Filia Valea Mare, cât și în Parohia Duleu, părintele Alin-Emanuel Despău a fost hirotesit sachelar. Părintele Vali – Petrică Ungar, fostul slujitor al Parohiei Duleu, doamna primar Elena Adriana Sărăor, ctitorii și binefăcătorii au primit din partea ierarhului Diploma de excelență „Episcop Emilian Birdaș”.

La eveniment, au participat autorități locale și credincioși, dintre care mulți copii și tineri îmbrăcați în straie populare. La momentul potrivit, credincioșii au încununat bucuria sfințirii bisericii lor prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos.

Biserica, monument istoric, construită în stil baroc, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din filia Valea Mare, a fost ridicată între anii  1800 și 1804. Ctitorii bisericii au fost enoriașii comunei. Biserica a fost construită în stil baroc, cu zidurile de piatră;  turnul e construit din lemn, acoperit cu tablă, iar bolta semicilindrică din scândură, pictată. Pictura a fost realizată din culori vegetale, în ulei, autorul fiind necunoscut. Iconostasul este confecționat din scândură, pictată. În anul 2014, s-a rezidit Sfânta Masă și s-a placat cu marmură, iar, între anii 2018 și 2021, s-a reamenajat curtea bisericii.

Un lucru demn de menționat despre Valea Marea este faptul că satul reprezintă localitatea natală a pr. prof. dr. Ioan Sauca, directorul Institutului ecumenic de la Bossey (Elveţia).

În cea de-a doua parte a zilei, Preasfințitul Părinte Lucian a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Ezeriș, unde a sfințit capela mortuară cu hramul „Înălțarea Domnului”.  Pentru frumoasa lucrare pastoral-misionară dar și edilitar-gospodărească, părintele paroh Marius Iovănescu a fost hirotesit iconom, iar ctitorii capelei au primit, din partea ierarhului, Diploma de excelență „Episcop Emilian Birdaș”. La slujbă, au participat, alături de autoritățile locale, un număr mare de credincioși.