Boboteaza la Moldova Nouă

7 January 2022 Off By Herea Darius
Boboteaza la Moldova Nouă

În ziua praznicului Bobotezei, credincioșii din orașul Moldova Nouă, s-au adunat în biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” pentru a se ruga lui Dumnezeu și a se împărtășii din cuvântul de învățătură. Praznicul reprezintă reactualizarea momentului în care Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, la 30 de ani, vine la Iordan, se botează cu botezul pocăinței – a lui Ioan -, El Cel fără de păcat, asumând păcatele întregii omeniri, pe care le va răscumpăra prin scump sângele Său, pe crucea de pe Golgota.

Sfânta Liturghie și Slujba Aghesmei Mari, a fost oficiată de către părintele paroh Ion Nedelcu în prezența unei mulțimi de credincioși. În cuvântul de învățătură părintele Ion Nedelcu a precizat: „Sfintele Evanghelii ne istorisesc că botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din ceruri zicând: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit». Iată urmarea împlinirii dreptăţii! Smerenia ascultării şi împlinirea legii au deschis cerurile şi însuşi Dumnezeu-Tatăl a mărturisit iubirea faţă de Fiul Său, iar Duhul Sfânt S-a coborât în chip văzut peste Fiul şi astfel descoperirea Sfintei Treimi a fost dată în chip mai vădit decât altă dată. Ioan Botezătorul şi poporul care era de faţă au văzut şi au auzit lucruri minunate şi unice. Botezătorul Domnului povesteşte el însuşi, ca martor ocular: «Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel şi a rămas peste El» (Ioan I, 32).

După slujba Aghesmei Mari, credincioșii în frunte cu preotul, au mers în procesiune pe Faleza Dunării acolo unde s-au săvârșit rugăciuni de mulțumire și a fost aruncată crucea în apele reci ale Dunării spre a fi recuperată de tinerii curajoși. Crucea a fost recuperată în anul acesta de către tânărul Hideg Nicușor din Moldova Nouă.