Pășind pe calea spre Înviere: Rugăciune și pocăință la începutul Postului Mare

10 March 2022 Off By Herea Darius
Pășind pe calea spre Înviere: Rugăciune și pocăință la începutul Postului Mare

Sfântul și Marele Post a debutat, și în acest an, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeș, cu o săptămână de pocăință și intensificare a rugăciunii colective prin sfintele slujbe oficiate de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

În primele 4 zile din prima săptămână a Postului Mare, ierarhul a săvârșit Slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost citit Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, importanța acestor zile de pregătire premergătoare praznicului Sfintelor Paști fiind subliniată de Părintele Episcop Lucian astfel:

Aceste zile sunt necesare fiecărui creștin practicant, pentru că Postul Mare este o vreme, prin excelență, a pocăinței, a umilinței în fața lui Dumnezeu. Cu toții suntem păcătoși, cel dintâi sunt eu, de aceea, atunci când intrăm în Postul Mare, trebuie să ne venim în sine, ca fiul risipitor, să recunoaștem că suntem păcătoși, că am păcătuit mai mult decât nisipul mării și să ne întoarcem, cu multă umilință și cu multă dragoste, la Părintele primitor, la Tatăl nostru care este în ceruri”.

Pentru aceste zile de pocăință, de împăcare cu Dumnezeu, există, în rânduiala Bisericii Ortodoxe, perioada Triodului, care aduce înaintea credincioșilor, mai înainte de începerea Postului Mare, mai multe pilde ale Mântuitorului Hristos, prin care învățăm rugăciunea smerită, pocăința adevărată, criteriile judecății universale, dar și scopul pentru care Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe Pământ:

Nu întâmplător Biserica noastră a rânduit 3 săptămâni pregătitoare înainte de a începe Postul Mare propriu zis, săptămâni în care ne-am adus aminte de Pilda Vameșului și Fariseului, de rugăciunea smerită a vameșului. Ne-am adus aminte de pocăința fiului risipitor și de Tatăl primitor care îl îmbrățișează pe fiul risipitor care se pocăiește. Ne-am adus aminte de Înfricoșătoarea Judecată și de criteriile judecății universale, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos se identifică cu cei săraci, cu cei bolnavi, cu cei prigoniți și cu cei aflați în necazuri. Noi suntem datori să îi ajutăm pe semenii noștri aflați în necazuri, mai ales în aceste vremuri confuze, complicate, de pandemie și de război. Înainte de a începe Postul Mare, ne-am adus aminte și de izgonirea lui Adam din Rai, pentru că Adam cel vechi a fost izgonit din Paradis, deoarece nu a ascultat de porunca Creatorului. Din neascultare și mândrie, protopărinții noștri au fost izgoniți din Eden și, la plinirea vremii, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, noul Adam vine să restaureze neamul omenesc, vine să ne dăruiască iertarea păcatelor și vine să redeschidă Raiul, închis după căderea primilor oamenilor, prin pocăința unui tâlhar, care a fost răstignit împreună cu Domnul pe Golgota. I-a spus tâlharului «Astăzi, vei fi cu mine în Rai», după ce tâlharul, venindu-și în sine, a strigat «Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în Împărăția Ta»”.

Părintele Episcop a îndemnat, prin învățăturile rostite, la o pocăință deplină, autentică, manifestată înaintea lui Dumnezeu printr-o inimă curată, dar și la pace, la împăcarea cu Dumnezeu, cu sine și cu aproapele, pentru ca, astfel, rugăciunile înălțate pentru pace, mai intense în această perioadă de tulburare și de război, să fie însoțite și de pacea lăuntrică, izvorâtă din credință și pocăință:

În săptămâna Canonului, la începutul Postului Mare, cădem în fața Creatorului și Mântuitorului nostru și strigăm, din adâncul inimii, împreună cu Sfântul Andrei Criteanul, cu Sfântul Efrem Sir ul, cu Sfânta Maria Egipteanca și cu toți sfinții care au bineplăcut lui Dumnezeu din veac, «Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!». Bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor ca, în acest post din Anul mântuirii 2022, să ne rugăm mai mult pentru pacea de sus și pentru pace pe Pământ, pentru pacea a toată lumea, căci vedem că sunt multe necazuri și tulburări între popoare, între neamuri, dar și între noi. Îl rugăm pe Domnul să îi înțelepțească pe conducătorii popoarelor și să ne înțelepțească pe fiecare spre a căuta pacea, așa cum ne spune psalmistul, «Caută pacea și o urmează pe ea», sau cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, «Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema». Să fim și să devenim și noi făcători de pace, să căutăm pacea cu aproapele nostru, cu semenii noștri, și atunci, Dumnezeu va revărsa pacea Sa pe Pământ, între oameni, între popoare. Să ne rugăm mai mult pentru pacea a toată lumea și pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici. Să ne iertăm unii pe alții și să ne rugăm mai mult unii pentru alții, purtându-ne sarcinile, asumându-ne sarcinile semenilor noștri, căci numai așa vom împlini legea lui Hristos. Cu Crucea în spate, având crucea vieții înaintea noastră și pe umerii noștri, să Îi urmăm lui Hristos cel răstignit și înviat și să ne omorâm și noi poftele, patimile și răutățile pentru a putea învia cu Hristos, Mântuitorul nostru, căci Învierea Domnului este și învierea noastră. Să ne ajute Dumnezeu să urcăm, ușor, frumos și cu bucurie sfântă, spre Înviere, căci Postul Mare este urcușul creștinului spre Învierea lui Hristos!”.

De asemenea, pe lângă Pavecernița Mare, începând cu ora 22:00, chiriarhul, alături de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat și slujba Miezonopticii și a Utreniei, prin care a îndemnat credincioșii să privegheze neîncetat, căci, precum spune una dintre cântările Miezonopticii, „iată, Mirele vine în miezul nopții și fericită e sluga pe care o va afla priveghind, iar nevrednică-i aceea pe care o va afla lenevindu-se”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. La sfintele slujbe, au participat și elevii Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș alături de părinții profesori, dar și numeroși credincioși.

Tot la Catedrala Episcopală din Caransebeș, Preasfințitul Părinte Lucian va oficia vineri, 11 martie, Sfânta Liturghie a darurilor înainte sfințite, începând cu ora 16:00. În sâmbăta Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, precum și Slujba Parastasului, iar în prima duminică din post, Duminica Ortodoxiei, va oficia Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, la care ierarhul îndeamnă pe toți creștinii să participe în mod activ.

După 4 zile de pocăință, după 4 zile de umilință, după 4 zile de osteneală și nevoință duhovnicească, suntem așteptați, la finalul acestei prime săptămâni din Postul Mare, să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Domnului, să ne spovedim, să ne mărturisim păcatele, să plângem pentru păcatele săvârșite și să făgăduim Domnului că nu vom mai păcătui și că vom pune început bun vieții noastre și așa, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, la Liturghia Darurilor înainte sfințite, vineri, și la Liturghiile sfințitoare, a Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care o vom săvârși sâmbătă, și a Sfântului Vasile cel Mare, pe care o vom săvârși duminică, să ne împărtășim cu Sfintele Taine, căci numai așa postul nostru poate fi deplin și mântuitor. Nu trebuie să facem din post un scop în sine, postul este un mijloc prin care noi, creștinii, ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Postul trebuie să fie complet și complex, să ne înfrânăm și trupul, dar și mintea și toate simțurile. Să postească și inima noastră, și mintea noastră, să ne înfrânăm de la tot ceea ce este rău și să înmulțim sfintele virtuți ale desăvârșirii și toate faptele milei creștine, astfel încât postul cu rugăciunea, dar și cu milostenia, să ne înalțe și să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Postul va fi deplin și desăvârșit dacă îl vom încununa cu mărturisirea păcatelor, Taina Pocăinței, a Spovedaniei, și, mai ales, cu Taina Euharistiei, căci, în această perioadă și în Postul Mare, suntem așteptați mai des la Sfântul Potir”.

Odată cu Duminica Ortodoxiei, prima săptămână din Postul Mare va fi încununată de o mărturisire a dreptei credințe prin procesiunea cu sfintele icoane.