Binecuvântare arhierească în Parohia Ohaba Bistra din Oțelu Roșu

6 March 2022 Off By Herea Darius
Binecuvântare arhierească în Parohia Ohaba Bistra din Oțelu Roșu

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Preasfințitul Părinte Lucian s-a aflat în mijlocul credincioșilor din orașul Oțelu Roșu. Cu acest prilej, ierarhul a resfințit biserica parohială din cartierul Ohaba Bistra cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, după care înconjurat de un sobor de preoți și diaconi a săvârșit Sfânta Liturghie.

Părintele paroh, Claudiu Ioan Velici, împreună cu credincioșii, a lucrat foarte mult la renovarea, înfrumusețarea și împodobirea acestei biserici, îndeosebi în exterior. De aceea, am binecuvântat, în primul rând, exteriorul bisericii, sfințind cele două icoane de pe frontispiciu, iar în interior, am pecetluit Sfânta Masă, deoarece Sfânta Masă se afla într-o stare avansată de degradare. Părintele paroh a placat Sfânta Masă cu marmură și noi am pecetluit Jertfelnicul, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra acestei comunități euharistice”, a precizat Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

În cadrul Sfintei Liturghii s-au înălțat rugăciuni pentru pace. La slujbă au participat un număr însemnat de credincioși dimpreună cu autoritățile locale. Slujba a fost împodobită prin răspunsurile date de grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului, dar și de mulțimea de copii și tineri care nu doar că au participat la slujbă, dar s-au și împărtășit cu Sfintele Taine, îmbogățind comunitatea căreia ei aparțin și pe care ierarhul o descrie astfel:

În cadrul Sfintei Liturghii, s-au împărtășit foarte mulți credincioși, îndeosebi copii și tineri. Avem o comunitate vie, dinamică, bogată în tineri care frecventează Sfânta Biserică și participă activ la Sfânta Liturghie”.

Părintele paroh Claudiu Velici alături de ctitorii și binefăcătorii lăcașului de cult au primit din partea chiriarhului diplome de  recunoștință. La rândul său ierarhul a primit din partea părintelui paroh o icoană a Maicii Domnului. Totodată, Părintele Episcop Lucian a sfințit casa parohială care în ultima perioadă a suferit ample lucrări de renovare și înfrumusețare, chiriarhul subliniind`, cu acest prilej, importanța implicării preotului și a familiei acestuia în viața comunității în care acesta păstorește:

Am binecuvântat și casa parohială, care se află în proximitatea bisericii, pentru că părintele și doamna preoteasă, împreună cu cei doi copii, locuiesc în această parohie și se implică, cu timp și fără de timp, în viața acestei parohii. De fapt, se identifică cu greutățile, problemele și bucuriile acestei comunități”.

Totodată, Preasfințitul Părinte a subliniat și importanța implicării duhovnicești active a fiecăruia dintre noi în viața Bisericii, prin pocăință, post, rugăciune și milostenie, îndeosebi în perioada Postului Mare:

„Îl rugăm pe Domnul să începem și noi cu bucurie sfântă și cu multă evlavie și râvnă Sfântul și Marele Post al Paștilor. De mâine, începem, împreună cu Sfântul Andrei Criteanul și cu toți sfinții părinți, să ne pocăim cu adevărat și să Îi cerem lui Dumnezeu să ne miluiască și să ne mântuiască. Vom citi Canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul și vom înmulți rugăciunile, atât la biserică, cât și rugăciunile particulare, pentru că Postul Mare este un urcuș spre Învierea lui Hristos, iar Învierea lui Hristos este și învierea noastră. De aceea, I-am cerut Mântuitorului Hristos să ne ajute ca, în zilele următoare, să putem înmulți faptele cele bune, să ne curățim simțirile, să dezrădăcinăm dinlăuntrul nostru, din inima noastră, spinii urii și ai altor păcate și să sădim treptat, dar sigur, sfintele virtuți ale desăvârșirii, pentru că, în acest post, și nu numai, în toată vremea și în tot ceasul, suntem chemați să fim fii ai Luminii lui Hristos”.

Pe malul stâng   al râului Bistra, la o distanță  de  20 km  de Caransebeș,  între  comunele  Glimboca  și  Zăvoi  este  așezat cartierul  Ohaba   Bistra, actualmente  făcând   parte  integrantă din  orașul  Oțelu  Roșu, reprezentând  străvechea  vatră  a orașului. Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a  fost  construită  în  anul  1840, iar în data de 23 aprilie 1966 a fost  târnosită de mitropolitul Nicolae Corneanu.

În ultimii ani părintele Claudiu, alături de credincioșii parohiei au lucrat la înfrumusețarea exteriorului sfântului locaș, amplasând pe frontispiciul acesteia două icoane din mozaic de dimensiuni mari. De asemenea, în interior au fost schimbate ușile împărătești și diaconești, mobilierul din sfântul locaș, iar una dintre cele cea mai importante realizări a fost placarea sfintei mese cu marmură.