Întrunirea Cercului pastoral-misionar Valea Bistrei la Parohia Ferdinand din Oțelu Roșu

28 March 2022 Off By Herea Darius
Întrunirea Cercului pastoral-misionar Valea Bistrei la Parohia Ferdinand din Oțelu Roșu

Duminică, 27 martie, în parohia Ferdinand Oțelu Roșu, protopopiatul Caransebeș, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Valea Bistrei.

După rostirea rugăciunilor de seară, părintele Viorel-Daniel Daia de la Parohia Marga a prezentat referatul cu titlul ,,Rugăciunile din slujbele sfintelor taine şi ierurgii ale Bisericii”. În rugăciunile ce se rostesc la fiecare Sfântă Taină, se dă puterea necesară unei situații și necesități din viața omului. În formula concentrată rostită de preot se amintește de Sfânta Treime și se face semnul Sfintei Cruci. Însă formula concisă a Tainei nu exprimă numai o cerere adresată lui Dumnezeu pentru a face lucrul cerut, ci și o constatare a împlinirii faptului amintit prin cuvintele: „Se botează robul lui Dumnezeu (N), în numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh”, însoțite de afundarea întreită a celui ce se bo­tează în apă în semnul Sfintei Cruci. Tot așa în Taina Spovedaniei este exprimată constatarea că nașterea omului nou se realizează în acea clipă când preotul spune : „Și eu, nevrednicul preot, cu puterea ce-mi este dată mie, te iert și te dezleg pe tine fiule (N), în numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh”, făcând semnul crucii peste capul celui ce s-a mărturisit, adică atunci când dezlegarea se produce de fapt. Sfânta Treime, Crucea și anunțarea prin cuvinte a împlinirii a ceea ce se cere, aduc de fapt împli­nirea lucrului cerut. În privința ierurgiilor principala direcţie a rugăciunilor de binecuvântare rânduite de Biserică este aceea de a reface legătura dintre Creator, om şi firea înconjurătoare.

Au urmat discuții pe seama referatului prezentat. În partea a doua a întâlnirii părintele Ioan Negrei, de la Parohia Cireșa, coordonatorul cercului, a supus atenției diverse probleme organizatorice ce se impun pentru perioada următoare. (Pr. Romulus Frîncu)