Prima întrunire, din acest an, a Cercului pastoral-misionar Caransebeș

2 March 2022 Off By Herea Darius
Prima întrunire, din acest an, a Cercului pastoral-misionar Caransebeș

Marți, 1 martie, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul pastoral-misionar Caransebeș, în biserica cu hramul „Sf. M. Mc. Dimitrie” a Parohiei Jupa. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, bucurându-ne și de prezența  Pr. protopop Virgil –  Constantin Voinea, ziua a debutat prin împreuna – rostire a Rugăciunilor dimineții. Începutul acestor întruniri se face totdeauna prin rugăciune.

Dacă, de obicei, este săvârșită o slujbă din cultul divin public, de această dată, deși pare anacronic, alegerea poartă câteva semnificații ale simbolisticii timpului. Aflându-ne în această perioadă, a Triodului, în Săptămâna albă, ce face trecerea iconomică spre Postul Mare, (în vechime săvârșindu-se chiar din miercurea și vinerea acestei săptămâni Liturghia „Darurilor înainte sfințite”), participând la slujbele bisericii, trăim altfel dimensiunea timpului ce este chemat împreună cu făptuirea noastră spre transfigurare. Ziua liturgică nu va mai începe seara, ci dimineața, iar duminica este ultima zi a săptămânii liturgice, nu prima ca în restul anului. Se percepe mai bine tensiunea între „deja” și „nu încă”. Teologic, eshatologic și mistagogic, întregul Post al Patruzecimiii, ascetic, se rezumă la o zi. Ziua pregătirii spre bucurie – luminare – împărtășire. Rugăciunea personală se odihnește în cea ecclezială.

Calea zilei, calea postului, o am început. Cererile rugăciunilor dimineții sunt grăitoare pentru înțelegerea profundă a sensurilor. Sculare din somnul păcatului și a …. inactivității (akediei), pentru că lucrarea presupune mișcare de înălțare, a preoților și credincioșilor împreună. Rugăciune și comunicare.

În continuare, pr. Nicolae – Cristian Iova, parohul Tincovei, a susținut referatul cu tema: „Repere biblice de comuniune a omului cu Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea profeților și drepților Vechiului Testament”. Alegerea temei s-a dovedit a fi una inspirată, dat fiind ca în această perioadă precumpănesc, în cadrul oficiilor liturgice, citirile vechi testamentare. Bine structurat, referatul amintește de patriarhii, proorocii și drepții Vechiului Legământ, aducând în atenție figuri – modele de rugăciune precum Avraam, Isaac, Iacov, Moise și Aaron, Ilie, Isaia, Ieremia etc. Susținut de citate biblice, referatul ne-a fost de un real folos și spre luare aminte.

În contextul „Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și a „Anului comemorativ a Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, pe lângă întâlnirile îndătinate, Centrul Eparhial propune derularea programului „Rugăciunea în viața Bisericii”. Comunicările coordonate de pr. protopop și pr. responsabil al cercului – Pr. Raul But, au detaliat aspectele organizatorice ale săvârșirii Sfintelor Liturghii și Masluri – prilejuri de comuniune, programate. (Pr. Cristian Mȍkesch)