Lansarea proiectului „Măsuri integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timiș”

2 August 2021 Off By Pavel Canea
Lansarea proiectului „Măsuri integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timiș”

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Caraș-Times (Lider Proiect), în parteneriat cu Episcopia Caransebeșului, Școala Gimnazială Târnova și Asociația de Prietenie Romano-Franceza „ROMFRA”, a organizat o conferință de presă pentru lansarea proiectului „Măsuri integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timiș”, cod SMIS 140382.

Conferința a avut loc în data de 30 iulie 2021, la sediul administrativ GAL Caraș-Timiș, Comuna Ezeriș, Sat Soceni nr. 284A. Au participat din partea Liderului de Proiect Nicolae-Vasile Oravicean – președinte fondator, Bianca Bittermann – Manager Proiect, din partea partenerului Episcopia Caransebeșului Călin-Vasile Ianchiș (Coordonator Proiect), din partea Școlii Gimnaziale Târnova Daniel Timpa (Coordonator Proiect) și din partea Asociației de Prietenie Romano-Franceză „ROMFRA” Alin Moanea (Coordonator cursuri de formare).

Proiectul „Măsuri integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timiș” este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală si orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Scopul proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din arealul Strategiei de Dezvoltare Locală administrată de către Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Rezultate așteptate: 1.260 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială selectate pentru a beneficia de sprijin în cadrul proiectului; 56 de copii proveniţi din familii aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de servicii sociale; 50 persoane vârstnice aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de servicii sociale; 24 de elevi proveniţi din familii aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin prin participarea la un program de tip şcoală după şcoală în mediul fizic şi digital; 56 de copii care beneficiază de măsuri de informare şi conştientizare şi promovare a dialogului intercultural, în vederea diminuării fenomenului de discriminare sau segregare; 24 de elevi proveniţi din familii aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de măsuri de informare şi conştientizare şi promovare a dialogului intercultural, în vederea diminuării fenomenului de discriminare sau segregare; 130 de persoane care beneficiază de măsuri de informare şi conştientizare şi promovare a dialogului intercultural, în vederea diminuării fenomenului de discriminare sau segregare; 130 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială beneficiază de servicii de mediere pe piața muncii; 130 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socialș beneficiază de programe de formare profesională continuă de tip iniţiere/specializare/perfecţionare; 118 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de certificare ca urmare a participării la programele de formare profesională continuă; 7 întreprinderi înfiinţate de către persoane din grupul țintă și sprijinite financiar prin intermediul schemei de minimis; 33 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, ca urmare a sprijinului acordat prin proiect; 50 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială beneficiare a serviciilor de asistenţă juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obţinere a drepturilor de asistenţă socială (beneficii de asistenţă/servicii sociale).