Activități socio-educaționale pentru copiii și tinerii din comuna Turnu Ruieni

24 February 2022 Off By Pavel Canea
Activități socio-educaționale pentru copiii și tinerii din comuna Turnu Ruieni

În cadrul proiectului socio-educațional „Măsuri integrate pe teritoriul GAL Țara Gugulanilor”, derulat, în calitate de partener, de către Episcopia Caransebeșului, marți 22 februarie 2022 a avut loc o activitate de cunoaștere a beneficiarilor proiectului din comuna Turnu Ruieni.

Evenimentul a debutat cu o slujbă de binecuvântare a activităților cu copiii și tinerii, săvârșită în biserica parohiei Borlova, de către părintele Mihai Ciucur – inspector eparhial în cadrul Departamentului de Tineret și facilitator în cadrul proiectului, alături de protopopul Caransebeșului – părintele Virgil Voinea și de parohul de la Turnu Ruieni, părintele Petru Cristian Ciric. La momentul de rugăciune au luat parte cei 20 de copii și tineri beneficiari ai proiectului, părinții acestora, reprezentanți ai echipei de implementare, precum și primarul comunei Turnu Ruieni, domnul Cosmin Belci.

La finalul slujbei, părintele inspector a prezentat obiectivele și specificul activităților la care vor participa copiii în următoarele luni, iar părintele paroh a mulțumit tuturor celor care se implică, sprijină și participă la acest proiect.

În continuare, la școala din satul Borlova, a avut loc o primă activitate, de cunoaștere reciprocă și organizare a atelierelor la care vor participa cei 20 de copii cu vârste între 7 și 17 ani înscriși în proiect – 13 din satul Borlova și 7 din Turnu Ruieni. Aceștia vor lua partea la o serie de activități de dezvoltare personală, lucru în echipă, comunicare, ateliere artistice, jocuri și concursuri și ateliere de formare duhovnicească, toate desfășurate în context non-formal, conform cu metodologia proiectului și având ca scop crearea unor deprinderi de viață independente. Pe lângă aceste activități socio-educaționale, copiii beneficiază și de un prânz cald, asigurat prin intermediul proiectului.

Este un moment important pentru proiectul nostru pentru că, după ce activitățile noastre au debutat în comuna Constantin Daicoviciu (septembrie 2021), apoi în comuna Marga (noiembrie 2021), ajungem, iată în cea de-a treia comună de pe teritoriul GAL Țara Gugulanilor, respectiv comuna Turnu Ruieni, aici unde copiii înscriși în program vor derula activități pe parcursul a cel puțin 3 luni, conform indicatorilor asumați în cadrul proiectului. Pe lângă aceste activități,  este prevăzută și organizarea unei tabere de cinci zile în comunitate, tabără pe care ne propunem să o organizăm în vara acestui an, cu sprijinul partenerilor locali din comuna Turnu Ruieni”.

Până în prezent, de activitățile derulate în cadrul Centrului de Tineret Zăgujeni, beneficiază 58 de copii și tineri, de pe raza a 3 UAT-uri, respectiv: Constantin Daicoviciu, Marga și Turnu Ruieni.

Scopul serviciilor oferite în cadrul centrului este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea unei mese pe zi și a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere–socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Grupul țintă este compus din 106 copii și tineri cu vârste între 7 și 18 ani proveniți din localitățile de pe raza GAL Țara Gugulanilor, aflați în risc de sărăcie și excluziune socială, aceștia urmând să beneficieze de servicii sociale individualizate în vederea integrării sociale și dobândirii aptitudinilor de viață independentă.

Activitățile din cadrul proiectului se derulează cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, în cadrul unui program social implementat de Episcopia Caransebeșului, în calitate de partener prim, în proiectul „Măsuri integrate pe teritoriul GAL Țara Gugulanilor”, proiect finanțat prin programul POCU, cod SMIS: 139388.